جمعه 1396/2/8 - 41 : 18
مشخصات امام جمعه
علی اکبر سنجری
علی اکبر سنجری
سربیشه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه های نماز جمعه سربیشه
اخبار
ارتباط با امام جمعه