سه شنبه 1395/11/5 - 36 : 6
مشخصات امام جمعه
محمود نوری
محمود نوری
شوسف
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
مکارم اخلاق وحسن خلق رفتار کردن

بعث پیامبربرای  مکارم اخلاق بود«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

در خطبه نخست نماز امام جمعه محترم  به حسن خلق ومحبت که بر پایه دین عشق ورزیدن به همدیگر و توجه به خواسته های دیگران است.اشاره فرمود وبیان داشت  آن وقت در چنین جامعه ای  احتکار وگران فروشی نیست .حسن خلق را امام صادق(ع) اینگونه  تعریف می فرماید. حسن خلق با مردم به نرم و خویی ومهربانی عمل کنید درمکتب اسلام ما بد اخلاقی نداریم در جامعه دینی بدخلقی وعبوس بودن جایی ندارد .در احوال رسول اکرم(ص) است که هیچگاه ناراحت نشدند.مگر برای یک حرکت ضد دینی ولی  همیشه شادمان در حد اعتدال وخنده شان از تبسم تجاوز نمی کرد . امام صادق (ع)می فرمایند حسن خلق مهربانی ونرمی با مردم است ما نباید این را به عنوان حرکت سوری داشته باشیم بلکه باید یک عمل عملی باشد وبا خانواده وجامعه خوش خلق باشیم .اثر حسن خلق وخوشرویی وتلطف اولین اثرش روی انسان است گردش خون منظم می شود .رفتار وسفارش دین اول نفعش به خود ماست .زیبا سخن گفتن وحرف های نیکو گفتن وهمدیگر را با القاب زشت مخاطب قرار ندادن از سفارش دین است .در جامعه باید به گونه ای رفتار کرد تا دیگران از حضور انسان احساس آرامش کنند بدگویی وبد زبانی از خصایص مسلمان نیست . امام صادق(ع) می فرمایند . در مواحهه با برادر دینت متبسم باش  .اینکه فاصله ها ودلخوریهای زیاد شده به احادیث توجه نکرده ایم . امام محمد باقر(ع) به یارش فرزند جندق می فرماید .

  1. با کسی که از تو بریده پیوند برقرار کن .اگر با تو قطع رحم کردن به دیدار او برو .
  2. عطا کن به کسی که تور ا محروم کرده.
  3. .نیکی کن به کسی که به تو بدی کرده است
  4. . سلام کن به کسی که به تو دشنام داده

افعال خوب ورفتار پسندیده با دیگران نیاز به تمرین و ممارست

در خطبه دوم نماز امام جمعه محترم ضمن سپاس از شرکت کنندگان ودعوت به تقوا که نگهدارنده از بدیهای دنیوی است .عمل دبیر کل سازمان ملل که به واسطه پول ،عربستان را از لیست ناقض حقوق بشری وجنایتکار جنگی حذف کرد محکوم نمود . وبه اهمیت پیشگیری از اعتیاد واینکه این طرح قرار است از این شهر آغاز شود عنوان فرمود .همکاری همه اعضای این شهر ومسئولین وفرد فرد موجب شود که انشا الله این پدیده شوم کاهش یابد واجازه به سود جویان داد نشود که با اغفال جوانان ومردم به خرید وفروش این ماده خانمان سوز بپردازند .برای این کار ابتدا باید زشت بودن این پدیده را در اذهان تقویت کرد . همچنین به آغاز بهمن ماه که یاد آور به رخ کشیدن شکوه وعظمت ملت ایران است اشاره وبیان داشت بهمن ماه قدرت اسلام ورسوایی استکبار و دست نشانده های آنهاست ماه جرآت دادن به ملت های ستم دیده ، ماه پیروزبی اراده ها ایمان ، تعهد وتقوا یر قدرت های پوشالی وظاهری مادی است ماه باور استقلال وما می توانیم است .ودر بخش دیگری از سخنانشان به حادثه شهر آمل در ششم بهمن ماه  و اینکه مردم انقلابی شهر را درکمتر از نصف روز با دست خالی از تصرف منافقین در آوردند وهمچنین ترور شخصیتهای دینی وسیاسی در سال شصت پرداخت

ارتباط با امام جمعه