يکشنبه 1396/4/4 - 7 : 13
مشخصات امام جمعه
سیدابراهیم مهاجریان
سیدابراهیم مهاجریان
طبس
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
ارتباط با امام جمعه