سه شنبه 1396/1/8 - 57 : 2
مشخصات امام جمعه
سیدابراهیم مهاجریان
سیدابراهیم مهاجریان
طبس
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1394/11/2
ارتباط با امام جمعه