دوشنبه 1396/9/27 - 39 : 8
مشخصات امام جمعه
ابوالفضل مظاهری
ابوالفضل مظاهری
نصر آباد (خراسان رضوی)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/14
امثال شهید همدانی معلمانی شجاع وبصرندکهشاگردانی همچون شهید حججی را تربیت کردند
امام جمعه عشق اباد ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسین علیه السلام شور وحضور مردم خصوصا جوانان را در مراسم عزاداری امسال را قابل تقدیر دانست ودر ادامهبه روز ملی روستاها وعشائر اشاره کردواز مسولان خواست به مشکلات این قشر زحمت کشرسیدگی شود مظاهری امام جمعه عشق اباد به سالگرد شهادت شهید همدانی اشاره کرد وبیان داشت امثال شهید همدانی معلمانی شجاع وبصیر هستند که شاگردانی چون شهید حججی را تربیت کردند ویبا اشاره به انتشار شایعات اخیر در فضای مجازی خواستار ممانعت از فعالیت شبکه های مجازی ضد دین وضد اسلام شد
ارتباط با امام جمعه