سه شنبه 1397/3/1 - 43 : 14

صفحه ویژه امام جمعه شهر فردوس - استان خراسان جنوبی

معرفی امام جمعه
محمدرضا بابایی
محمدرضا بابایی
امام جمعه شهر: فردوس
استان : خراسان جنوبی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فردوس خ اب یمین - ابن یمین 3 نهاد امامت جمعه شهرستان فردوس
تلفن دفتر امام جمعه:
05632722500-05632721175
شماره فاکس:
05632726100
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/2/28
:خداوند میهمانی اش را با گرسنگی ترتیب داده است چرا که گرسنگی باعث صفای دل است
:خداوند میهمانی اش را با گرسنگی ترتیب داده است چرا که گرسنگی باعث صفای دل است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر فردوس
محل برگزاری نماز جمعه - امام خمینی فردوس
ارتباط با امام جمعه