جمعه 1396/4/2 - 10 : 6
مشخصات امام جمعه
مصیب خزاعی
مصیب خزاعی
قهستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
ویژگیهای امام علی ( ع )
ارتباط با امام جمعه