جمعه 1396/2/8 - 43 : 18
مشخصات امام جمعه
حسین فلسفی
حسین فلسفی
مود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1391/4/30
موانع قرب الهی
بِسمِ اَللهِ اَلرَّحمنِ اَلرَِّحِیمِ
   الحَمدُلِلَّهِ الَّذِی لایَبلُغ ُمِدحَتَهُ القائِلون وَلایُحصِی نَعماءَهُ العادُون وَلایُوَّدی حَقَّهُ المُجتَهدُون فَطَرَالخَلائقَ بِقُدرَتِه وَ نَشَرَالرَیاحَ بِرَحمَته والصلواة وَالسَّلامُ عَلی اَشرَف الاَنبِیاءِوَالمُرسِلینَ حَبیبِ اِلهِ العالمین العَبدِالمُؤیدوَالرَّسُولِ الاَمجَدابُوالقاسِمِ المُصطَفی مُحَمَّدٍ وَ عَلی اَهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبین الطّاهِرین المَعصومین المُنتَجسین فیمابقیه اللهِ لا اَعظمُ روحی وَاَرواحُ العالَمین لَهُ الفداءِ.          
قالَ مولانااَبامُحَمَّدٍالحسنُ بنِ علی:
اَوصاکُم بِالتَّقوی وَجَعَلَ التَّقوی مُنتَهی رِضاه والتَّقوی بابُ کُلِّ توبه  وَرأسُ کُلِّ حِکمَه وَشَرَفُ کُلَّ عَمَلٍ ،بِالتَّقوی فازَمِن فازَ مِنَ المُتَّقین. قالَ اللهُ تَبارک وَتَعالی: ((اِن لِلمُتَّقینَ مَفازاً)) وَقالَ:((وَیُنَجّیِ الَّذین اتَّقَوابِمَفازاتِهِم لا یَمَسُّهُمُ السُوءُ وَلاهُم یَحزَنُون))فَاتَّغُواللهَ عِبادَاللهِ وَاعلَمُو اَنَّهُ مِن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرِجاًمِن الفِتَن ویُهَیِّئِ لَهُ رُشدَه ویُبَیِّض وَجهَ
 
 
 
نیست جز تقوی دراین ره توشه ای
نان و حلوا را بنه درگوشه ای
نان وحلوا چیست جاه ومال تو
باغ وزاغ و حشمت و اقبال تو
نان وحلوا چیست این طول امل
وین غرورنفس و علم بی عمل
نان وحلوا چیست گوید با توفاش
این همه سعی تو از بهر معاش
نان و حلوا چیست فرزند و زنت
او فتاده همچو غل درگردنت
چند باشی زیراین حلوا و نان
زیرمنت از فلان و  ازفلان
برد این حلوا و نان آرام تو
شست از لوح توکل نام تو
شیخ  بهائی رحمه الله علیه
بزرگان فرموده اند، که دیدن سه شرط دارد:
اول:  نور وروشنایی باشد اگرظلمت وتاریکی باشد ،ماجایی رانمی بینیم.
دوم: چشم داشته باشیم وتا یک چشم سالم نباشد نمی توان دید.
سوم: هیچ پرده ومانعی مقابل دید وچشممان نباشد.
این سه شرط، درمورد دیدن ظواهراست .درمقابل این دیدن حقایق معنوی هم همین سه شرط رانیاز دارد:
اول: نوروروشنایی می خواهد،که نورش قرآن است. حالانورآمده است ودردسترس ماست، قرآن نوروشنگری است. (( قَدجائَکُم مِن اللهِ نورٌ))   (مائده15)
 دوم:چشم و این چشم، چشم عقل ماست نه چشم ظاهری که داریم ، حالاچشم عقل هم داریم که درپرتونورعقل وقرآن حقایق راببینیم. 
 سوم: موانع، حال نورآمده و چشم عقل هم داریم اماآن چیزی که مشکل است نمی گذاردما ببینیم موانع است. همین موانع است که مارا به خود مشغول نموده و ازدیدن حقایق محروم ساخته است، باید از خداوند بخواهیم آن پرده ها  وموانع را ازسرراهمان بردارد،تا بتوانیم نغمه های آسمان رابشنویم وجمال دلربای آن راببینیم.
قَداَقبَلَ اِلَیکُم شَهرُاللهِ بِالبَرِکه والرَحمَه والمَغفِرَه: شَهرٌهو عِندَاللهِ اَفضَلُ الشُهور واَیّامُهُ اَفضَل ُ الاَیام وَلَیالیهِ اَفضلُ الَیالی وَساعاتُه افضلُ الساعاتِ .
هُوشَهرٌقَددُعیتُم فیهِ اِلی ضِیافَه الله وَجُعِلتُم فیه اَهلِ الکَرامه الله.
اَنفاسُکُم فیهِ تَسبیحِ ونَومُکُم فیه عِبادِه وَعَمَلُکُم فیه مَقبول وُدُعائُکُم فیه مُستَجاب فَاساُلواللهَ رَبَّکُم بنّیاتٍ صادِقه وَقَُلُوبٍ طاهره اَن یُوَفَّقَکُم لِصیامَهُ وَتِلاوَه کِتابِه فانَّ الشَّقِیَ مَن حَرُم غُفرانَ الله فی هذَاالشهِرالعَظیم. 
 
 
 
اماباید،این موانع وعواملی که مانع ازپیمودن راه کمال ونیل به سعادت است بشناسیم وبرطرف نمائیم.یکی ازاین موانع، تعلقات دنیوی است.علاقه افراطی وخارج ازچهارچوب به مال وثروت وجاه ومقام وریاست ،انسان راازحرکت وهجرت وسلوک به سوی سعادت حقیقی که همان قرب حق است باز می درد .قلبی که با حسوسات انس گرفته  وشیفته ودلباخته آنهاست. چگونه می تواندبه طرف سعادت وبه عالم بالاصعودکند؟ دلی که جایگاه امورفانی دنیوی است، چگونه می تواند تجلیلگاه انوارالهی باشد؟البته باید بدانیم دنیابدنیست بلکه دنیادوستی مذموم می باشد، که انشاء الله درهفته های آینده به این مانع بیشترخواهیم پرداخت. عزیزان من درآستانه ماه رمضان قرارداریم(( اِلاوَاِنَّ فی اَیامِ دَهرِکُم نَفَهاتِ)) یکی ازآن نسیمهای رحمت.                                       بِسمِ َاللهِ َالرَّحمنِ َالرَّّحیم
قُل هُوَاللهُ اَحَدٌ (1)  َاللهُ الصَّمَدُ (2) لَم یَِلدوَلَم یُولَد (3) وَلَم یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدُ(4)
خطبه دوم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
الحَمدُ وَ الثَناء لِلّهِ رَبِّ العالَمین وَ الصَّلواه وَ السَّلام عَلی اَشرَفِ الاَنبِیاءِ وَ المُرسلین الَّذی سَمَّیتُ فی السَّماءِ بِاحَمدِ وَفِی الاَرضینَ بِا اَبَالقاسِمِ المُصطَفی مُحَمَّدٍوَعَلی اَهلِه بَیتِه الطَیِّبینَ الطّاهِرین سِیِماعَلیَ بنِ عمهِ عَلیِ بنِ اَبیطالِب وَعَلی صِدیقَهِ الطاهِرَه وَعَلَی الحَسَنِ وَالحُسینِ وَعَلی عَلیِ بنِ الحُسین زَینَ العابِدینَ وَمُحَمَّدٍبنِ عَلِیٍّ الباقِرُ وَجَعفََرمُحَمَّدٍالصادِق وَمُوسَی بنَ جَعفَرٍالکاظِمُ وَ عَلِیَّ بنَ مُوسَی الرِّضا وَ مُحَمَّدَبنَ عَلِیٍّ الجَواد وَ عَلِیَّ بنَ مُحَمَّدالهادی وَالحَسَنَ بنَ عَلِی الزَّکِیُّ العَسکَرِیُّ وَالحُجَّهَ القائِمُ صَلَواتُ اللهِ وَسَلامَهُ عَلَیهِ وَعَلیهُم اَجمَعین.
اَلَلهَُمَّ عَرِّفنی نَفسُکَ فَاِنَّکَ اِن لَم تَعرِفنی  نَفسُکَ لَم اَعرِف رَسولِکَ اَلّلهُمَّ عَرِّفنی رَسُولِکَ فَاِنَّکَ اِن لَم تَعرِفنی رَسُولِکَ لَم اَعرِف حُجَّتَک اَلّلهُمَّ عَرِّفنی حُجَّتَک فَاِنَّک اِن لَم تَعرِفنی حُجَّتَک ظَلَلتُ عَن دینی اَوصیکُم وَنَفسی عِبادَّاللهِ بِتَّقوی الله وَ نَظمُ اَمرُکُم.
ضمن عرض تبریک وتهنیت به مناسبت حلول ماه رحمت ومغفرت ماه رمضان المبارک خدمت همه شماسروران عزیزوارجمندشمامیهمانان ونمازگزاران خوب خداامیدوارم که خداوندماراازفیوضات وبرکات این ماه بهرمند بفرماید،مناسبتهای زیادی دراین هفته داریم که به دومناسبت مهم اشاره می کنم اولین مناسبت حمله نظامی منافقین به میهن اسلامی ایران درسال 67می باشدکه بعدازپذیرش قطعنامه 598صورت گرفت وبه عملیات غرورآفرین مرصادمعروف شدکه به خواست خداوندبازهم نتوانستندذره ای ازخاک میهن اسلامیمان رااشغال کنند.
آنهاسه نوع جنگ  رابرایمان برنامه ریزی کرده اند:           
1.جنگ سخت است.
2.جنگ نیمه سخت است.
3.وخطرناکترین جنگ ،جنگ نرم است.
پیروزواقعی جنگ سخت شماملت عریربودید.علت پیروزی شماهم ایمان بالاورهبری پیامبرگونه امام راحل عظیم الشان بود.
 
 
جنگ دیگری که برایمان برنامه ریزی کردند جنگ نیمه سخت می باشد .جنگ نیمه سخت ،همین تحریم ها است نگاه کردند ببیند،همین 24ساعت مردم چه لازم دارند وهمان راتحریم کردند .گرچه برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته اما تنها مردم غیور،شمامردم عزیز بادرایت وهوشیاری این نقشه هاراهم نقش برآب خواهیدکرد.
اماخطرناکترین جنگ،جنگ نرم است .سوال اینجاست چراجنگ نرم رادر اولویت کاریشان قراردادند؟به چند دلیل از جمله :
1.هزینه ندارد:ازطریق ماهواره هاوشبکه های تلویزیونی ،مرزهای عقیدتی مارامورد تهاجم قراردادند.
3.خشونت وخونریزی در آن نیست.
امادرمقابل این جنگ نرم درایران قد رت نرم وجود داردکه درهفته های آینده به این قدرت نرم اشاره خواهم کرد.
دومین ومهمترین مناسبت، اقامه اولین نماز جمعه تهران به امامت حضرت آیت الله طالقانی که امام رضوان اله ازاوبه عنوان ابوذرانقلاب نام بردندمی باشد. یکی ازمواهب الهی به امت اسلام نمازجمعه می باشد.نمازجمعه کلاس تربیت،تهذیب،ذکروتوجه به خداست پیوندخلوق باخالق می باشد. نمازجمعه آرامش دلهای ناآرام ،عبادت وتقوا،ایثارومعنویت است.نمازجمعه حل اجتماع خوبان است،مستحکمترین سنگردفاع ازاسلام ،صحنه نمایش قدرت،عزت وافتخاروعظمت مسلمین،مایه یاس وناامیدی کفارومنافقین ،میدان دفاع ازارزشها وصف جدایی حاضرین صحنه ازبی تفاوتان است.
نمازجمعه تحفه الهی به مردم شریف ایران،یادگارامام راحل عظیم الشان ثمره خون هزاران شهید،به ویژه شهدای محراب،دژمستحکم نظام جمهوری اسلامی  است .نمازجمعه منشاًبرکات فراوان خداوند بزرگ بربندگان صالح است.وقتی به آیات وروایات می نگریم،خداوندبه مادستور می دهد که به محض شنیدن اذان جمعه به سوی آن بشتابیم وهرگونه کسب وکاررا رهاکنیم .
پیامبراکرم (ص) می فرمایند:
خداوندنمازجمعه رابرشماواجب کرده هرکس آن رادر حیات من یاوفات من از روی بی توجهی یا انکار ترک کندخداوند اوراپریشان می کندوبه کار اوبرکت نمی دهد.بدانیدنماز اوقبول نمی شود،بدانیدزکات اوقبول نمی شود،بدانیدحج اوقبول نمی شود،بدانید اعمال نیک اوقبول نمی شود تاازاین کارتوبه کند .نماز جمعه حج مساکین است .
ازعلی بن ابیطالب روایت شده است :چنانچه دارویی وغذایی موجب ضعف درشمامی شود ازخوردن آن قبل ازنماز جمعه خودداری کنیدتامبادا شماراازنمازجمعه محروم سازد،که انشاء الله درهفته آینده پیرامون اهمییت آن سخن به عمل خواهدآمد.
 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه