جمعه 1396/9/3 - 27 : 3
مشخصات امام جمعه
مرتضی یعقوبی
مرتضی یعقوبی
دشت بياض خضري
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/14
به حق جای تأسف است که مدینۀ پیامبر صلی الله علیه و آله در عصر اموی مرکز خوشگذرانی شده بود، در صورتی که امید می رفت مرکز تمدن و فرهنگ دینی و منبع انتظار تفکر اسلامی در جهان باشد.

خطبه اول:

عِبادَالله اوصيکُم وَ اوصي نَفسي بتَقوَا الله.

برای کسب معرفت به عملکرد امام سجاد علیه السلام، ابتدا باید وضعیت جامعۀ بیمار و بحران زدۀ عصر حضرت را مورد بررسی قرار دهیم، بعد بازخورد رفتار و گفتار نورانی ایشان را دریابیم.

 نگاهی به وضعیت اخلاقی عصر امام سجاد علیه السلام‌

از اواخر خلافت عثمان (سال سی ام هجری) به بعد طیف جدیدی از اشراف در جهان اسلام به وجود آمدند، که با درآمدهای فراوان از خزانۀ دولت و بخششها و هدایای خلفا شروع به مال اندوزی کردند، لذا افراد راحت طلب، با رقابت شروع به خرید کنیزکان و غلامان کردند، و البته خرید کنیزکانی که اهل موسیقی و آواز بودند، در اولویت قرار داشتند.‌ این الگوی جدید باعث شد تا به تدریج مردم هم به آنها اقتدا کنند و انحطاط اخلاقی در این دوران، حتی شهرهایی چون مکه و مدینه را نیز فراگرفت. نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه، صص 65-63

امام حسین علیه السلام در معرفی این نوع مردم می فرمایند: «إنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ؛ مردم بندۀ دنیایند، دین را تا آنجا می خواهند که زندگی خود را بدان سر و سامان دهند و چون آزمایش به میان آید، دین داران کم گردند.»‌

وضعیت اخلاقیِ شهر مدینه‌

دربارۀ انحطاط اخلاقی جوامع اسلامی و بهخصوص شهر مدینه، روایات تکان دهنده ای موجود است؛ زیرا مردم از شدت دنیاگرایی به وضعیتی درآمدند که وقتی «یزید بن عبدالملک» کنیز آوازخوان "سلامۀ القس" را از اربابش به بیست هزار دینار خرید، مردم مدینه برای خداحافظی او بیرون رفتند و فضای کاخ را پر کردند و آن کنیز در میان آنها ایستاد و برای ایشان آوازخوانی کرد و همچنان این آواز را می خواند، در حالی که مردم پشت سر او گریه و زاری می کردند. الأغانی، ج8، ص342

و یا نقل کرده اند: کنیزی نزد قاضی مدینه «محمد بن عمران تیمی» آواز خواند، او گوش داد، و چنان تحت تأثیر آن قرار گرفت که بدون توجه به کفش، آن را از شدّت شادی به گوش خود آویخت، شروع کرد چهار دست و پا راه رفتن و کنار گوشش را – در حالی که کفش آویزان بود – با دست گرفته بود و می گفت: مرا راهنمایی کنید که من یک شتر فربه هستم! راه مرا باز کنید، که من شتر فربهم!» الأغانی ، ج7، ص331

و به حق جای تأسف است که مدینۀ پیامبر صلی الله علیه و آله در عصر اموی مرکز خوشگذرانی شده بود، در صورتی که امید می رفت مرکز تمدن و فرهنگ دینی و منبع انتظار تفکر اسلامی در جهان باشد.

‌عوامل ایجاد و رشد انحطاط اخلاقی‌

الف. نقش پادشاهان اموی‌

سراسر زندگی پادشاهان اموی، در خوشگذرانی، بیهودگی، فسق و فجور بود. شب زنده داریهای آنها پر از باده گساری، آواز و رقص بود و نخستین کسی که پی آوازخوانی رفت و از میان بنی امیه علناً آوازخوانها را جمع کرد. «یزید بن معاویه» بود که همه را از مدینه طلبید. الأغانی، ج8، ص324. وقتی پادشاهان و حاکمان جامعه ای این گونه در لهو و لعب و فساد غرق باشند، بالطبع، مردم آن اجتماع هم به همان جهت می روند و دین از آن اجتماع کم کم رخت بر می بندد.

ب. واقعۀ حرّه و تجاوز به نوامیس مسلمانان‌

یکی دیگر از دلایل انحطاط اخلاقی مردم مدینه قتل عام زن و مرد در واقعۀ حرّه و تجاوز به نوامیس مسلمانان است که در نوع خود بی سابقه بود و روحیۀ مردم شهر را دگرگون ساخت. اشراف و ثروتمندان بی اعتنا به احکام دینی و اخلاقی اسلام، برای رهایی از رنج درون و بی خبری از آنچه در اطراف شان می گذشت، به می گساری و شنیدن آواز روی آوردند. نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه، ص65

ج. ترویج هوسرانی برای از بین بردن هیبت اماکن مقدسه‌

هوسرانی، هرزگی و بی بندباری در بسیاری از نواحی جهان اسلام، به خصوص در اماکن مقدسه، نظیرمدینۀ منوّره و مکّه مکرمه فراگیر شد، و حکومت اموی به اشاعۀ هوسرانی پرداخت تا هیبت آن دو شهر مقدس را از دل مسلمانان ببرد تحلیل از زندگی امام سجاد علیه السلام، ، ص700 ؛ زیرا، این اماکن مقدسه نقش مهمی در معرفت افزایی و دین مداری دارند. وقتی این دو شهر خود در بی بند و باری غرق گردند، دیگر آن نقش آفرینی را نخواهند داشت؛

د. عدم وجود امر به معروف و نهی از منکر‌

یکی از مسائلی که موجب شد تا سرعت انحطاط اخلاقی بیشتر شود، عدم توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر است؛ یعنی وقتی مجالس لهو و لعب در شهرهایی چون مکه و مدینه رواج یافت، کسی اعتراض نکرد، شهری که هنوز بزرگانی از صدر اول اسلام (از صحابه و تابعین) حضور داشتند.‌ «ابوالفرج اصفهانی» در این باره می نویسد: «در محیط مدینه، نه عالمان آوازه خوانی را زشت می شمردند و نه عابدان با آن مخالف بودند، به طوری که فریاد آوازه خوانان از سراسر آن شهر به گوش می رسید.» الأغانی، ج8، ص358

هـ . اختلاط زن و مرد‌

از مسائل دیگری که در ترویج فساد و لهو و لعب نقش به سزایی داشت، ایجاد مجالس مختلط زن و مرد برای رقص و آواز بود. «شوقی ضیف» از محققین بزرگ معاصر مصری در این رابطه می نویسد: «در مدینه مجالس رقص و آواز مختلط تشکیل می شد، بدون آنکه در میان زنان و مردان پرده ای باشد. عایشه، دختر طلحه بزمهای مختلط از زن و مرد ترتیب می داد و در آن «عزۀ المیلاۀ» (یکی از آوازخوانان مدینه) آواز می خواند.» الشعر و الغنا فی المدینۀ و مکۀ لعصر بنی امیۀ، ص50

و. شرافت یافتن اهل غنا‌

ز. ترویج فرقۀ کلامی مرجئه‌

این گروه معتقد بودند که هیچ مسلمانی به ارتکاب به گناه ایمان خود را از دست نمی دهد؛ یعنی بر این باور بودند که با وجود ایمان، معصیتی زیان نمی رساند. تعریفات، ص184 و به قولی «با ایمان زیانی، هیچ گناهی ضرر نمی رساند.» امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اهل سنت، صص 65-63 آنها صریحاً اظهار می کردند که «زنا» و «سرقت» مؤمن را از ایمان به وحدانیت خدا و حتی از بهشت منع نمی کند.

ح. رواج فرقۀ کلامی جبریّه‌

از جریانهای خطرناک در زمان امام سجاد علیه السلام، شیوع اعتقاد به جبر از طرف دستگاه حاکم بود، بنا به نقل مورخان، معاویه طلایه دار ترویج اعتقاد به جبر بود. کاهل بهایی، عماد الدین طبری، ج2، ص262.، وقتی عایشه از او پرسید؛ چرا یزید را به جانشینی خویش برگزیدی؟ گفت: «خلافت یزید قضا و حکم الهی است، و بندگان خدا حق دخالت در آن را ندارند.» الامامۀ والسیاسۀ، ص97 می گفتند قضای الهی است و ما مجبوریم در این فضا زندگی کنیم.‌

ط. ترویج فقر‌

یکی از مشکلات اجتماعی عصر امام علیه السلام وجود فقر و ناداری مردم است که حکومت از یک سو با سیاست گرسنگی دادن به مردم برای پیروی کردن تا بدین وسیله مردم را به تسلیم وا دارد و به همکاری با مقامات تشویقشان کند و از سوی دیگر، سیاست تطمیع و تأمین مالی را در پیش گیرند، تا مردم را به آسایش و رفاه طلبی عادت دهند، و آنها را به جنایات و خلافکاریها وادارند. جهاد امام سجاد علیه السلام، ص159

مواضع امام سجاد علیه السلام‌

الف. اخلاق و دعا‌

1. «صحیفۀ سجادیه» با نفوذ در اعماق جانها حکایت از آن دارد؛ چرا که صحیفۀ مشتمل به موعظه، ارشاد و درسهای اخلاقی فراوانی است که بیانگر ارزشهای اسلامی و هدایت اهل بیت علیهم السلام می باشد.‌

2. موضع امام سجاد علیه السلام در برابر ترویج فقر، روش تأمین مالی مردم، به ویژه خانواده های شهیدان و آسیب دیدگان در میدانهای مبارزه با حکومت را با دقت فوق العاده دنبال می کرد و این کار را در خفای کامل انجام می داد، تا آنجا که در برخی از موارد، نزدیک ترین افراد به حضرت نیز از آن آگاهی نداشتند.‌

ب. سیرۀ علمی‌

1. مبارزه با جبرگرایی‌ : «عبیدالله» خطاب به ایشان علیه السلام گفت: مگر خدا علی بن الحسین علیهما السلام را نکشت؟ حضرت در جواب او فرمود: «برادری به نام علی داشتم که مردم او را کشتند.» اللهوف ص94‌ همچنین وقتی یزید کشته شدن امام حسین علیه السلام را مشیت وکار خدا معرفی کرد،حضرت فرمود: «پدرم را مردم کشتند(نه خدا).» الاحتجاج، ج2، ص311

2. مبارزۀ همه جانبه با اباحه گری‌

امام علیه السلام با شبهه های فکری مرجئه که همگان را به بی بند و باری فرا می خوانده و ایمان را صِرف اقرار به زبان می دانستند، به طور جدی به مبارزه برخاست. تبلور این مبارزه در سیرۀ عبادی آن حضرت علیه السلام بود که با روی آوری به عبادت و پرستش از خود نشان داد که اطاعت از دستورهای الهی و پرستش حق، فقط به اعتراف زبانی نیست؛ بلکه باید قلبی و رفتاری نیز باشد.‌

3. تشکیل حوزۀ علمی‌

امام علیه السلام برای سر و سامان دادن به گسستگی فرهنگی جامعه و رساندن پیام اسلام اصیل به تشکیل حوزۀ درسی عظیمی روی آورد، تا بدین وسیله به تربیت عالمانی فرهیخته بپردازد، همچون: طاووس یمانی و ثابت بن دینار معروف به ابو حمزۀ ثمالی به مدارج عالی اخلاق و عرفان دست یافتند. برخی شاگردان ایشان را بیش از 270 تن برشمرده اند. الرجال طوسی، صص 99، 120

خطبه زین العابدین (علیه السلام) در کوفه (منبع: لهوف؛ سید بن طاووس، : ص ١٩٩)

أيُّهَا النّاسُ ! مَن عَرَفَني فَقَد عَرَفَني ، ومَن لَم يَعرِفني فَأَنَا اُعَرِّفُهُ بِنَفسي : أنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ ، أنَا ابنُ المَذبوحِ بِشَطِّ الفُراتِ مِن غَيرِ ذَحلٍ ولا تِراتٍ ، أنَا ابنُ مَنِ انتُهِكَ حَريمُهُ وسُلِبَ نَعيمُهُ وَانتُهِبَ مالُهُ وسُبِيَ عِيالُهُ ، أنَا ابنُ مَن قُتِلَ صَبرا وكَفى بِذلِكَ فَخرا . أيُّهَا النّاسُ ! ناشَدتُكُمُ اللّه ، هَل تَعلَمونَ أنَّكُم كَتَبتُم إلى أبي وخَدَعتُموهُ ، وأعطَيتُموهُ مِن أنفُسِكُمُ العَهدَ وَالميثاقَ وَالبَيعَةَ وقاتَلتُموهُ وخَذَلتُموهُ ؟ !

فرمود : «اى مردم! هر كس مرا مى شناسد ، كه مى شناسد . هر كس مرا نمى شناسد ، خودم را به او مى شناسانم . من ، على بن الحسين بن على بن ابى طالب هستم . من پسر كسى هستم كه در رود فرات ، بدون آن كه كسى از شما را كشته باشد و خونى ريخته باشد ، سر بُريده شد . من پسر كسى هستم كه حريمش هتك شد و نعمتش سلب گرديد و مالش به غارت رفت و خانواده اش اسير شدند . من پسر كسى هستم كه او را در ميان گرفتند و پس از مدّتى كشتند و اين براى افتخار من ، كافى است . اى مردم! شما را به خدا سوگند مى دهم ، آيا مى دانيد كه شما به پدرم نامه نوشتيد و به او نيرنگ زديد و از سوى خود با او عهد و پيمان بستيد و دست بيعت به او داديد و سپس با او جنگيديد و او را وا نهاديد؟

خطبه دوم :

 عِبادَ الله اوصيکُم وَ اوصي نَفسي بتَقوَی الله .

حادثه كربلا و عاشوراى حسينى(ع) از اثرگذارترين حوادث تاريخ مى‏باشدكه جامعه اسلامى و جهان بشريت از بركات آن بهره‏هاى فراوانى برده است. حادثه كربلا، دو صفحه دارد؛ يك صفحه آن، پر است از ظلم، جنايت، بی‏شخصيتى، پستى، مصيبت، زشتى و پلشتی که در اين صفحه، قتل‏عام انسان‏هاى‏ بى‏گناه- از سالخورده تا كودك شيرخوار- اسب بر بدن شهید تاختن، آب ندادن به انسان‏هاى تشنه، شلاق زدن زنان و كودكان‏ بى‏پناه و مصيبت‏ديده، سوار كردن اسيران بر شترهاى‏ بى‏جهاز و... را مى‏بينيم.

در صفحه ديگر اين حادثه- آن صفحه‏اى كه قهرمانش حسين‏بن على(ع) است- هرچه مى‏بينيم، ۱. ايثار؛ ۲. تكريم انسان؛ ۳. توكل؛ ۴. صبر و استقامت؛ ۵. عمل به تكليف الهى؛ ۶. حس مواسات؛ ۷. آزادگى ؛ ۸. فتوت و جوانمردى ؛ ۹. جهاد با نفس؛ ۱۰. شجاعت؛ ۱۱. عزت؛ ۱۲. غيرت؛ ۱۳. عفاف و حجاب؛ ۱۴. ادب و نزاكت؛ ۱۵. عشق به نماز؛ و... با نگاه كردن به اين صفحه از حادثه عاشوراست كه بشريت به خود مى‏بالد و براى رسيدن به مقام انسانيت اميدوار مى‏شود.

اما با همه اين زيبائيها هنوز ظرفيتها و ابعاد ناگفته و حقاً ناشناخته‏اى در بطن و عمق حماسه عظيم عاشورا نهفته است علت اصلى در پنهان ماندن جوهره و مغز عاشورا غفلت‏هاى ما و پرداختن و سرگرم شدن به سطح موضوعاتى است كه به عاشورا مرتبط مى‏باشد، به‏ويژه كم و كيف عزادارى و سوگواريها، به‏گونه‏اى كه به‏جاى ايجاد ظرفيت گفتمان‏ساز و نشر ارزشهاى مكتب امام حسين(ع) آنقدر جاذبه‏هاى ظاهرى را با ابزار و آلات وارداتى از كشورهايى همچون چين بالا مى‏بريم و يا بعضاً اسير اقدامات بى‏مبنا و بلكه چندش‏آورى همچون قمه‏زنى مى‏شويم كه ثمره آن توليد خوراك براى بوقها و رسانه‏هاى استكبارى در جهت ترويج اسلام‏هراسى و شيعه‏هراسى مى‏باشد.

اقداماتى كه جز زدن ريشه‏هاى عاشورا آن‏هم به‏وسيله جريانهاى مرموز موازى كه تداعى‏كننده تئورى مذهب عليه مذهب است و اكنون نيز نمادى از عاشورا عليه عاشورا را كليد زده است.

در این میان نقش جوانان بسیار حساس تر و مهم تر است. امروز بيان مشكلات و عيب‏ها و انحرافات در مورد نسل جوان و به‏خصوص سبك زندگى جوانانه بسيار رايج است. اين سخنان به‏كلى باطل و دروغ هم نيست. سبك زندگى امروزين با گسترش فرهنگ غربى بيشتر و بيشتر غربى مى‏شود و مشخص است كه غرب‏گرايى با اهداف و آرمان‏هاى اسلامى و انقلابى ناسازگار است. امروزه جوانان بيش از گذشته امكان دسترسى به فساد و گناه و انحراف را دارند. اگر در گذشته فاصله دسترسى يك جوان به يك مركز يا عامل فساد و تباهى چند روز يا چند ساعت بود، اكنون اين فاصله به چند دقيقه يا چند ثانيه رسيده است. موج هجوم زندگى غربى به سبك زندگى‏هاى ديگر، سهمگين و شديد شده است. اينها بخشى از واقعيت است که باعث شده برخى از دوستان دلسوز اما ناآگاه داخلى نيز مدعى شوند كه اهداف انقلاب اسلامى در ميان نسل جوان ايرانى جايگاهى ندارد. اما در ارزيابى اين تصور باید این چنین گفت که : عيب گل جمله بگفتى، هنرش نيز بگو؛ اين تحليل و تصور در باب جوانان ايرانى ناقص و نادرست است. بلى، در ميان نسل جوان، فساد راه يافته و مشكلات اخلاقى، رفتارى و اجتماعى در اين عرصه كوچك و قابل اغماض نيست اما اين تصور دقيق و درست و كاملى از واقعيت نسل جوان امروز نيست. همان‏طور كه نبايد نسل جوان ديروز را نيز يك‏جانبه و فارغ از هر خطايى تحليل كرد و پنداشت. شهادت شهيد حججى و اقبال عمومى دلهاى مردم به اين شهيد راه خدا و گرايش قلبى جوانان به او و راه و منش او نشان داد، حمايت از آرمان‏هاى انقلاب در جوانان امروز زنده است. نسل امروز جوان ايران اسلامى اگر از نسل‏هاى قبلى جلوتر نباشد، عقب‏تر نيست.

همانطور که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با خانواده شهید حججی فرمودند: خداوند به‏واسطه مجاهدت محسن عزيز، ملت ايران را عزيز و سربلند كرد و او را نماد نسل جوان انقلابى و معجزه جارى انقلاب اسلامى قرار داد.

مطلب دیگر اینکه : به لطف خداى متعال و با تلاش جدى مسؤولان ايرانى و دست‏اندركاران كشورمان مراسم حج امسال به‏خوبى صورت گرفت و على‏رغم تلاش‏هاى عربستان در ايجاد مشكل در مراسم حج، به لطف خدا حجاج ايرانى با سلامت و عزت به كشور بازگشتند که به تعبیر رهبر انقلاب روز جشن و عید است. در اين ميان حكومت سركوبگر و جنايتكار عربستان كه از كشتار حجاج و مسلمانان در حج و غير آن ابايى نداشته و سابقه‏ى جنايتكارى خود را در حج خونين سال ۶۶ و ۹۴ و در كشتار مسلمانان يمن و بحرين نشان داده است، تبليغاتى عظيم را عليه كشورمان به‏راه انداخته است كه نيازمند برخورد مدبرانه و روشنگرى و فعاليت تبليغاتى فعال و تهاجمى از سوى كشورمان است. به همين مناسبت رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار خود با سرپرست حجاج ايرانى، مسؤولان و دست‏اندركاران حج امسال، با ابراز خرسندى از بازگشت همراه با سلامت و عزت حجاج ايرانى، به‏ وجود يك جبهه بين‏المللى و عظيم تبليغاتى در مقابل جمهورى اسلامى اشاره و خاطرنشان كردند: راه مقابله با اين جبهه خطرناك، روشنگرى و برخورد تبليغاتى فعال و تهاجمى است و حج يكى از مراكز اصلى و اساسى براى اين اقدام است.

مطلب دیگر: بار دیگر مدعیان حقوق بشر و مدعیان برقراری امنیت در سراسر دنیا خود گرفتار ناامنی شدند و در لاس وگاس، پايتخت سرگرمى و قمار آمريكا بيش از ۶۰ تن کشته و بيش از ۵۴۰ تن زخمی مواجه شدند. در لحظات اوليه، خبرگزارى «اعماق» وابسته به «داعش» در ادعايى مسؤوليت اين تيراندازى مرگبار را بر عهده گرفت اما «اف‏.بى.آى» اعلام كرد كه عامل اين كشتار هيچ ارتباطى با گروه‏هاى تروريستى بين‏المللى نداشته است. اگر ادعاى «اف.‏بى.آى» صحيح باشد؛ چرايى اين حادثه را بايد در داخل آمريكا جستجو كرد. کشتار لاس وگاس چه يك حمله تروريستى توسط داعشى‏ها باشد و چه يك كشتار كور توسط جنايتكارى‏ بى‏رحم، در هر صورت بايد گفت چالشی است که نظام سرمایه داری آمریکا که از قبل آن نان خود را تأمین می کردند و می کنند با چالشی مواجه شده اند. داعش بلای خانمان سوز خودشان شده و علی رغم اقدامات امنیتی شدید در این گونه کشورها باز هم عوامل تروریستی و ساخته دست خودشان به درون کشورشان راه پیدا می کنند و از طرفی با وجود آزادى حمل سلاح در آمريكا و وقوع كشتارهاى اين‏چنينى، ديگر نيازى به عوامل خارجى تروريستى مانند داعش نيست و به‏نوعى داعش داخلى در سراسر ايالات متحده همواره وجود دارد.

آمریکایی که این روزها توطئه دشمنی بین طوایف مسلمان و جدا کردن کردستان از بدنه عراق و جدایی بین شیعه و سنی را دنبال می کند. آمریکایی که با عهد شکنی و دبه درآوردن در برجام به دنبال به چالش کشیدن ایران اسلامی است. آمریکایی که از سران فتنه حمایت می کند و در دسیسه های متفاوتی قصد دارد نظام اسلامی را که حامیان و پشتیبانانی چون شما مردم غیور و ولایتمدار و انقلابی دارد با چالش مواجه کند.

حدود يك سال است كه سايتى به نام «آمدنيوز» راه‏اندازى شده و اقدام به انتشار اخبار و گزارش‏هايى عليه مسؤولان نظام اسلامى مى‏كند که اخیرا هم رئیس دستگاه قضایی کشور سوژه آنان شده و ادعا کرده اند دختر ایشان که همسر یک طلبه است و به شهادت وزارت اطلاعات دور از هر گونه فعالیت سیاسی است با انگلیس در ارتباط است. «آمدنيوز» در واقع محور فعاليت خود را سندسازى و انتشار اخبار جعلى و جهت‏دار قرار داده است به‏نحوى كه اخبار راست و دروغ را با يكديگر تلفيق كرده و به نهادهاى انقلابى و به‏خصوص شخصيت‏ها و منصوبين ولى فقيه، حمله مى‏كند و با اخبار دروغ به‏دنبال خدشه‏دار كردن چهره مسؤولين در ميان افكار عمومى است. آمدنيوز در شبكه وب با استفاده از كانال تلگرامى توانسته با مخاطبين ايرانى ارتباط برقرار كند. تعداد اعضاى كانال تلگرامى آمد نيوز (۱۸۳ هزار) نفر است.

به اقرار مسئولین و وابستگان به این سایت و کانال : در حال حاضر ما سه محور رسانه‏اى و عمليات روانى را تعريف كرده‏ايم:

الف- تعيين موضوعات و تبديل آن‏ها به اولويت اول رسانه‏اى در داخل و خارج كشور كه بر اين اساس، در حال حاضر اين سه موضوع را در فضاى رسانه‏اى و شبكه‏هاى اجتماعى باز تعريف كرده‏ايم كه عبارتند از:

۱- مطالبه براى رفع حصر از موسوى و كروبى و رسانه‏اى كردن تحركات خاتمى‏

۲-مبارزه با حجاب و اجبارى بودن آن‏

۳-مبارزه با فيلترينگ و تقويت شبكه ‏هاى اجتماعى‏

ب-تعيين يك تقويم رسانه‏اى كه متفاوت با تقويم رسمى جمهورى اسلامى بوده و در آن اولويت‏هاى خود را تعريف مى كنيم. به‏عنوان مثال در تقويم ما روزهايى چون ۸ مارس (روز زن) و روز عشاق (جشن والنتين) قرار دارد كه از هفته‏ها قبل توليد محتوا را شروع كرده و در ۱۰ روز آخر، بحث‏ها را به اوج مى‏رسانيم.

ج-مديريت لحظات و وقايع از مهم‏ترين كاركردهاى رسانه‏اى ماست. در داخل ايران اتفاقات بسيارى مى‏افتد كه ما سهمى در خلق‏شان نداريم اما از آن‏ها به بهترين وجه استفاده مى‏كنيم. مثلا ما در جريان كشته شدن ستار بهشتى در زندان نقشى نداشته‏ايم اما توانسته‏ايم پنج سال اين اتفاق را به‏عنوان سند برخورد جمهورى اسلامى با مخالفان در افكار عمومى زنده نگاه داريم.»

جمعه14 مهر15 محرم روز دامپزشكى

شنبه15 مهر16 محرم روز روستا و عشاير

یکشنبه16مهر17محرم بمباران شيميايى شهر سومار توسط جنايتكاران بعثى عراق (1366 ه.ش) // شهادت سردار سرتيپ پاسدار حسين همدانى به دست تروريستهاى داعش در سوريه (1394 ه.ش) // روز جهانى كودك‏

دوشنبه17 مهر18 محرم روز جهانى پست‏

سه‏شنبه18مهر19حركت اسراى كربلا به طرف شام (61 ه.ق)

چهارشنبه19مهر20محرم تأسيس مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى به دستور مقام معظم رهبرى (1369 ه.ش)

پنج‏شنبه20 مهر21 محرم روز بزرگداشت حافظ // روز ملى كاهش اثرات بلاياى طبيعى‏ // روز اسكان معلولان و سالمندان

تقدیر و تشکر از عزاداری مردم بخش نیمبلوک و شهر خضری دشت بیاض

 

ارتباط با امام جمعه