دوشنبه 1397/4/4 - 11 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر دشت بياض خضري - استان خراسان جنوبی

معرفی امام جمعه
مرتضی یعقوبی
مرتضی یعقوبی
امام جمعه شهر: دشت بياض خضري
استان : خراسان جنوبی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان خراسان جنوبی - شهر خضری دشت بیاض - بلوار امام خمینی - امام خمینی 6
تلفن دفتر امام جمعه:
056-32543755
شماره فاکس:
056-32543755
خطبه نماز جمعه 1397/1/24
مشکلات در هر کشوری وجود دارد و کشور ما هم مستثنی نیست اما فرقی که ما با سایر کشورها داریم این است که می خواهیم بر روی پای خود بایستیم و بر خود متکی باشیم لذاست که مستکبران و مستعمران جهان این روحیه را نمی توانند تحمل کنند و مدام دشمنی می کنند.
مشکلات در هر کشوری وجود دارد و کشور ما هم مستثنی نیست اما فرقی که ما با سایر کشورها داریم این است که می خواهیم بر روی پای خود بایستیم و بر خود متکی باشیم لذاست که مستکبران و مستعمران جهان این روحیه را نمی توانند تحمل کنند و مدام دشمنی می کنند.
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر دشت بياض خضري
محل برگزاری نماز جمعه - مسجد امام حسین علیه السلام
ارتباط با امام جمعه