يکشنبه 1395/11/3 - 10 : 7
مشخصات امام جمعه
محمد اسماعيل زاده تربتي
محمد اسماعيل زاده تربتي
بار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
امام جمعه بار:دولت بايد مواضع دقيق تري با برجام داشته باشد.

 

امام جمعه بار:دولت بايد مواضع دقيق تري با برجام داشته باشد.

حجه الاسلام اسماعيل زاده تربتي با توجه به بدعهدي آمريكايي ها در موضوع برجام خواستار مواضع حرفه اي ودقيق ترنسبت به برجام شد.

نماز وحدت آفرين اين هفته شهر بار به امامت امام جمعه اين شهر در محل مسجد جامع با مشاركت وحضور مومنان خداجوبرگزار گرديد.

امام جمعه شهرباردرخطبه اول با شرح فراز ديگري از دعاي مكارم الاخلاق به موضع ستر پوشي اشاره كرد.

وي در خطبه دوم با سفارش به تقوا وپرهيزكاري،وبا تسلين حادثه دلخراش ريزش ساختمان پلاسكوومركز خريد قديمي در تهران گفت:متسفانه در اين چند ساله اخير وامسال حوادث ناگراري داشتيم كه در كنار آن نمي شود جداي از مصالح وتقديرات الهي از نحوه مديريت مديران حرف نزد.

اسماعيل زاده تربتي با اشاره به پيام مقام معظم رهبري وتاكيدات ايشان مبني برتلاش مجاهدانه ومقدم داشتن وظيفه فوري برهرحرف وحديثي اظهار داشت:در اين فضا وموقعيت وقت تسويه حساب سياسي نيست بلكه وقت مديريت كردن است.

وي انتقادات وارده بر مجموعه شهرداري تهران را بدور از انصاف دانست وگفت:هرچند انتقاداتي به شهرداري تهران است اما وقتي دولت براي خريد هواپيما كه يك عده خاصي سوار مي شوند بودجه دارداما بلحاظ اختلافات سياسي بودجه شهرداري را 50%كاهش مي دهد،چطور مي توان انتظارتجهيزات مدرن براي مواقع ضروري از مجموعه هاي خدماتي داشت.

خطيب جمعه شهر باربا توصيه به رعايت مسائل قانوني دراستحكام بناها وسازه هاي ساختماني يادآورشد:امروز كام همه ملت ما تلخ است وگرفتار مديريت بحراني هستيم كه از قبل بايد چاره انديشي مي شد نه اينكه با اخطار شهرداري ها عده اي خرده بگيرند وبگويند شهرداري بدنبال آجر كردن نان مردم است.

امام جمعه شهربارتسويه حساب هاي انتخاباتي را در اين زمان خلاف اخلاق اسلامي دانست وخاطر نشان ساخت:كاسب هرروز بايك مسئله اي كاسبي مي كند يك روز با تحريم،يك روز با شعار در مجلس ترحيم وامروز هم از تحريق بهره برداري سياسي مي كند.

وي با درود وسلام به آتش نشانان شجاع وقهرمان وطلب دعاي خير براي مصدومان اين حادثه،خواستار همكاري مردم در اين روزهاي پاياني سال با خادمانشان در مجموعه هاي خدماتي با دوري از آتش بازي ورسوم جاهلي چهارشنبه سوري شد.

اسماعيل زاده تربتي در بخش ديگري از اين خطبهفمسئله برجام را از پراهميت ترين موضوعات روز كشور وجهان دانست ويادآور شد:در اين يكسالگي برجام ما بايد يك نگاهي به تاريخ آن بيندازيم وببينيم  داشته ها وداده هاي ما چه بوده است.

وي عمده تحريم هاي كشور را برخلاف اظهار نظرهاي دولتمردان،تحريم هاي مالي وبانكي دانست وگفت:ما اكنون قادر به مديريت منابع مالي خودمان نيستيم وحتي از فروش نفت هم نمي توانيم پولمان را با دلار برگردانيم ومواضع دوگانه ولي مشترك آمريكاي ها ونگاه اين دولت جديد كه امروز سركار مي آيد نشان از خصومت دائمي با جمهوري اسلامي دارد.

خطيب جمعه شهربار انتظار مردم از دولت را در اين شرايط مقابل به مثل واعلام بدعهدي آمريكايي ها به دنيا جهت عبرت گيري ساير كشورها از تجربه كشور ما دانست.

امام جمعه شهرباربازگشت به حقوق اوليه هسته اي را از جمله راهكارهاي مناسب دانست وگفت:دولت بايد مواضع روشن تر وحرفه اي ودقيق تري نسبت به مسئله برجام داشته باشد.

 اسماعيل زاده تربتي از معضلات اقتصادي بعنوان اساسي ترين مشكلات مردم در زمان فعلي نام برد ويادآور شد:مابايد بر توانمدي هاي داخلي تكيه كنيم وقشر جوان ما امروز به لحاظ برخورداري از توان وانرژي واستعدادهاي فراوان مي تواند نقش تعيين كنند ه اي در آينده جامعه داشته باشد.

وي درپايان اين خطبه با اشاره به فرارسيدن ايام الله دهه فجرانقلاب اسلامي ،يكي از بهترين راهكارهها جهت خنثي سازي تهديدات،را زنده نگه داشتن وانتقال مفاهيم اسلامي دانست.

خطيب جمعه شهر بار ضمن درخواست از همه دستگاهها ومردم جهت مشاركت در برنامه ها وجشن هاي دهه فجريادآور شد:دهه فجر بخشي از تاريخ ماست كه فرصتي براي رونمايي از ثمرات انقلاب اسلامي است.

اسماعيل زاده تربتي در انتهاي به برگزاري جلسات مختلف جهت بررسي وحل مشكلات شهرباربا روساي ادارات ونهادها درهفته گذشته اشاره كرد وگفت: درنشت شوراي تامين شهرستان وديداري كه با توليت محترم آستانقدس رضوي حضرت حجه الاسلام حاج آقاي رئيسي داشتيم،مشكل كمبود فضاي آموزشي جهت فرزندان سادات اين شهر مطرح شد كه بعد از بررسي هاي لازم اقداماتي صورت خواهند گرفت.

لازم به ذكر است در بين صلاتين حجه الاسلام عمارلو دبير ستاد زكات شهرستان مطالبي را در جهت تامين نياز محرومين عنوان كردند كه با استقبال حاضرين جهت اهداي درختاني به ستاد زكات شهر بارروبرو گرديدند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه