پنج شنبه 1395/12/5 - 44 : 3
مشخصات امام جمعه
محمد اسماعيل زاده تربتي
محمد اسماعيل زاده تربتي
بار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
امام جمعه بار:قهر مردم با اهانت كنندگان به اسلام ونظام هميشگي است

امام جمعه بار:قهر مردم با اهانت كنندگان به اسلام ونظام هميشگي است

حجه الاسلام اسماعيل زاده تربتي حساب عده محدود جير خواراستكباررا از مردم جدا دانست.

نماز جمعه هفته گذشته با حضور فعال مومنان خداجو به امامت امام جمعه شهر بار در محل مسجد جامع اين شهر برگزار گرديد.

اسماعيل زاده تربتي در خطيه اول با تسليت ايام فاطميه به بررسي شخصيت والاي حضرت زهرا(س)از نگاه وحي اشاره كرد.

وي در خطبه دوم با سفارش به تقوا وپرهيزگاري،از درگاه خداوند رابدليل نزولات آسماني وريزش برف وباران سپاسگزاري كرد.

امام جمعه شهربار با اشاره به 29 بهمن ماه سالروز قيام مردم تبريز دراربعين شهداي قم،وديدارمردم آذربايجان با مقام معظم رهبري،به تبين نكات مهم فرمايشات حضرت آقا پرداخت.

خطيب جمعه شهر بارتنوع قوميت ها در ايران اسلامي را يك فرصت ارزشمند دانست وگفت:دشمن بدنبال اختلاف وشكاف بين ملت ايران با توجه به اين فرصت ها است.

اسماعيل زاده تربتي اجتماع ملت بزرگ ايران در همه صحنه ها در دفاع از نظام وانقلاب را يك اجتماع بي نظير دانست وخاطر نشان ساخت:مردم مسلمان ايران بدليل بلند كردن پرچم اسلام توسط انقلاب،نظام را از خود مي دانند.

وي جدايي وقهر ميان مردم را يك امر بعيد ودور از واقعيت دانست واظهار داشت:كساني كه دم از آشتي ملي مي زنندخود مي توانند با توبه وعذر خواهي به دامن ملت برگردنند.

امام جمعه شهر باربا اشاره به حضور پرشور مردم در راهپيمايي 22بهمن گفت:اگر مردم با همديگر وبا نظام وانقلاب قهر بودند همچون رودخانه عظيم جريان دشمن شكن 22 بهمن را خلق نمي كردند.

وي حساب عده محدود جير خوار دشمن از ساير ملت آزاده ايران را جدا دانست وياد آور شد:قهر مردم باعده اي كه در سال 88 مسبب فتنه بودند وبا توهين به اسلام وانقلاب ونظام وامام ورهبري،موجبات شادي دشمنا ن را فراهم كردند،هميشگي است وآشتي وجود ندارد.

خطيب جمعه شهر باراز انقلاب اسلامي بعنوان يك انقلاب زنده وروينده ياد كرد واظهار داشت:اين پيشرفت هاي اساسي در همه زمينه ها در مقايسه با قبل از انقلاب نشانه هاي اين نظام مردمي وزنده است.

اسماعيل زاده تربتي با با تاكيد بر تلاش بيشتر مسئولين در خدمت رساني به مردم ياد آور شد:اين حضور هميشگي وفعال مردم در همه صحنه ها نبايد بهانه اي براي عدم خدمت رساني صادقانه مسئولين باشد.

وي گله مردم از مسئولين در حوزه هاي مختلف را يك انتظار بجا دانست واظهار داشت:مردم امروز از مسئولين از تبعيض،از حقوق هاي نجومي،از بي اعتنايي مسئولين به مشكلات،از تعطيلي كارخانجات،از تورم وركود وگراني،از تعارفات وباند بازي،از جنجال هاي سياسي،گله مندند وبايد صادقانه پاسخگوي مردم باشند.

امام جمعه شهر باربا توجه به ماه پاياني سال يادآور شد:در سال اقدام وعمل مسئولين شفاف بايد پاسخگو باشند واز عمل در حوزه هاي مختلف به ويژه اقتصاد گزارشات كاملي ارايه دهند.

اسماعيل زاده تربتي بهانه هاي مثل نبود بودجه وخالي بودن خزينه وتحريم ها را در خدمت رساني به ملت،توهيني آشكار دانست وخواستار اقدام با رويكرد مديريت جهادي وانقلابي شد.

وي در قسمت ديگر از اين خطبه با توجه به مناسبات هفته وروز روحانيت ودفاع مقدس،نقش روحانيت در عرصه هاي انقلاب ودفاع مقدس يك نقش ارزنده دانست.

خطيب جمعه شهر باربا اظهار همدردي با هموطنان در چند استان كشور كه گرفتار بحران وسيل وگرد وخاك شدند،خواستار اقدام عملي وسريع دولت به اين استانها شد.

امام جمعه شهر بارمسئله ريزگردها در خوزستان را يك مسئله هميشگي دانست وگفت:مردم غيور وصبور ومقاوم وبردبار خوزستان قهرمان شايسته بي توجهي نيست.

وي با اشاره به 26 بهمن ماه سالروز انقلاب مردم بحرين وتجهيزرژيم سفاك آل خليفه توسط رژيم قاروني آل سعود،خواستار توجه بيشتر وعادلانه نهادهاي بين اللمللي ومدعيان دروغين حقوق بشر شد.

اسماعيل زاده تربتي مردم ايران را حامي هميشگي محرومين ومستضعفين ومومنان ودشمن مستكبران دانست وياد آور شد:ملت آزادي خواه ايران كه تجربه يك انقلاب آرمان خواه را دارد مي داند كه با حمايت وبيداري ملل مظلوم،رژيم هاي مستكبر منطقه از جمله آل سعود وآل خليفه همچون رژيم 1هلوي از بين رفتني است.

امام جمعه شهر بار با اشاره به نزديكي سال جديد خواستار توجه بيشتر مومنان به خانواد هاي محروم ومستضعف شد.

اخبار
ارتباط با امام جمعه