دوشنبه 1396/9/27 - 3 : 16
مشخصات امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
بايگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
اقدام نابخردانه رییس جمهور امریکا موجب نابودی اسرائیل خواهد شد
 امام جمعه بخش بایگ در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به شهادت شهید مفتح گفت :شهید مفتح دریافته بود که دشمنان نظام اسلامی بین حوزه ودانشگاه تفرقه ایجاد میکنند در صد پیوند این 2 مرکز علمی وتاثیر گذار برامد ومنادی وحدت حوزه ودانشگاه بود وباید از ظرفیت عظیم حوزه ودانشگاه در راستای خدمت به مردم وانقلاب استفاده گردد فلذا حوزه ودانشگاه در راستای خدمت به مردم وانقلاب استفاده گردد فلذا حوزه ودانشگاه به دنبال تقابل نیستند بلکه به دنبال تعامل علمی هستند واهداف حوزه ودانشگاه رسیدن  به اهداف مشترک در راستای نظام هستند وبا ابتکار نظام اسلامی وحدت حوزه ودانشگاه توطئه دشمنان ایران اسلامی خنثی گردید حجت الاسلام حصاری با انتقاد از تقدیم بودجه 97 توسط دولت به مجلس تصریح کرد باید بودجه سالیلانه براساس برنامه 5 ساله نوشته شود ومع الاسف یکی از خلاء های اساسی بودجه 97 دولبت نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی است در حالی که اقتصاد مقاومتی کشور را از بن بست اقتصادی نجات میدهد ودر اقتصاد مقاومتی به دنبال رفع بیکاری وتولید داخلی هستیم ومجلس ودولت در عمل به اقتصاد مقاومتی موفق نبودند امام جمعه بایگ با محکومیت ابلهانه ونابخردانه رئیس جمهور امریکا به  بهانه انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس افزود اب این تصمیم جهان اسلام متحد شده وموجب نابودی اسرائیل میشود
اخبار
ارتباط با امام جمعه