دوشنبه 1397/4/4 - 14 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر بايگ - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
امام جمعه شهر: بايگ
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/4/1
پیام ملت ما در پاسخ به یاوه گویی های امریکا واذناب داخلیس هیهات من الذله است
پیام ملت ما در پاسخ به یاوه گویی های امریکا واذناب داخلیس هیهات من الذله است
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر بايگ
محل برگزاری نماز جمعه - بایگ -مسجد هاشم زاده
ارتباط با امام جمعه