سه شنبه 1396/1/8 - 57 : 6
مشخصات امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
بايگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
اولویت کشور اقتصاد واشتغال وتولید است
نماز جمعه بخش بایگبا حضور مردم شهید پرور این بخش در اغاز سال جدید به امامت حجت الاسلام والمسلمین حصاری امام جمعه این بخش اقامه گردید وی با اشاره به نامگذاری سال 96 به نام سال اقتصاد مقاومتی وتولید واشتغال از ناحیه مقام معظم رهبری گفت این شعار تداوم شعار سال گذشته است واین شعار برای همیشه ضرورت دارد واگر بخواهیم این شعار در مقابله با جنگ اقتصادی وتهدیدهای امریکای جنایتکار وبتوانیم مقاومت کنیم نیازمند تلاش مضاعف ووحدت وبرنامه ریزی علمی وبا روحیه جهادی وانقلابی میسر خواهد بود که باید از تمام ظرفیتهای موجود کشور بلحاظ منابع وامکانات ونیروانسانی بهره بگیریم نه اینکه این شعار روی کاغذ وتابلو باقی بماند چرا که ماباید در اقتصاد در منطقه حرف اول را بزنیم ووابستگی خودمان را از دشمنان به حداقل برسانیم واولویت اول کشور ما در سال جدید اقتصاد واشتغال وتولید ومهار تورم است فلذا مسولین محترم با اطاعت از امام خامنه ای نگذارند این شعار اساسی به زمین بماند وی با توجه به اغاز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر ورورستا تاکید کرد باید شایسته سالاری بر طایفه سالاری وفامیل بازی وجناح  وحزب گروه مقدم گردد وباید شرعا به فرد اصلح رای دهیم هرچند که این فرد اصلح از گروه وفامیل ومحله ما نباشد وانجه که بسیار اهمیت دارد در انتخابات بهد از معرفت فرد اصلح حضور حماسی وحداکثری در صحنه انتخابات است که دشمنان ما را از هرگونه توطئه بر علیه ملت ایران اسلامینامید خواهد کرد
ارتباط با امام جمعه