پنج شنبه 1395/12/5 - 46 : 3
مشخصات امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
بايگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
باید مسولین گله ها ودغدغه های رهبری را برطرف کنند
نمازجمعه این هفته بخش بایگ توسط حجت الاسلام حصاری امام جمعه بخش بایک اقامه گردیدوی با تشکر از حضورمیلیونی مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن گفت : مردم ما در 22 بهمن در پاسخ به تهدید های امریکا در خیابانها باریدند وسیل به راه انداختند ونشان دادند که ترسی از تهدید وهیاهو های دشمنان ندارند وی در خصوص طراحان آشتی ملی افزود کسانی که در جریان فتنه88 امریکایی -انگلیسی- اسرایلی با همکاری امریکا ی جنایتکار وتمام جریانات ضد انقلاب بدنبال بر اندازی نظام بودند اگر کسی جرمی انجام داد باید محاکمه بشود اینان انچنان وقیحانه سخن میگویند که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است وحاضز به عذر خواهی نیستند که مردم اینان را طرد کردند واینان وطرفددار انان حق ندارن از اشتی سخنی بگویند  وطرح اشتی ملی سرگرم کردن مردم است وطفره رفتن از پاسخگویی در مورد مشکلات معیشتی مردم مقام معظم رهبری در دیدار مردم اذربایجان فرمودند مردم گله نمد هستند ومسولان باید درمورد بیکاری  واقتصاد مقاومتی پاسخگو باشند فلذا مسولین وسران سه قوه باید گله ها ودغدغه های رهبری که همان دغدغه مردم است را یرطرف کنند
ارتباط با امام جمعه