پنج شنبه 1396/4/8 - 40 : 6
مشخصات امام جمعه
رمضانعلی حصاری
رمضانعلی حصاری
بايگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
امریکا منتظر سیلی محکمتری از ایران اسلامی باشد
 حجت الاسلام حصاری امام جمعه بخش بایگ با محکوم نمودن جنایات رژیم جعلی ونامشروع اسراییل غاصب گفت شان نظام اسلامی دفاع از مظلوم ومبارزه مستمر با ظالم است وی تاکیذ کرد حکام عرب وسازمان ملل با سکوت خودشان مهر تایید برجنایات این رژیم زده اند واز اختلاف کشورهای اسلامی بیشتر سوءاستفاده را میکند ودندان خود را برعلیه کشورهای اسلامی تیز میکند  وامورزه هم گروهک منحرف ضداسلامی وضد انسانی داعش در خدمت اسراییل در امده است اگ این گروه به دنبال اسلام است چرا به اسراییل حمله نمیکند وتنها کشوری که در مقابل رژیم بچه کش اسراییل  قرا  ر گرفته ونفس او حبس کرده گرفته  ایران اسلامی است  وبه برکت انقلاب وامام ورهبری مردم مظلوم فلسطین  قیام کرده اند  وبا وحدت ومقاومت مردم فلسطین بزودی شاهد نابودی اسراییل خواهیم بود وپیام روز حهانی قدس محو اسراییل است از صفحه روزگار واگر اسراییل کوچکترین خطای محاسباتی بر علیه ایران اسلامی داشته باشد  اسراییل را با خاک یکسان خواهیم کرد خطیب جمعه بخش بایگ با تشکر از سپاه پاسداران گفت سپاه پاسداران وسپاه قدس خط قرمز ما هستند وکوچکترین تضعیف این نهاد مقدس توسط هرکس وجریانی انجام بگیرد مردم تحمل نخواهند کرد وی افزود در حمله موشکی سپاه به  تروریست ها در سوریه پیام اصلی این حمله مقتدرانه حساب شده ودقیق قلب اسراییل وامریکا را نشانه گرفتتند وامریکا منتظر سیلی محکمتری از ناحیه ملت ایران باشد همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند دشمنان از ملت سیلی میخوردند واین سیلی محکم را سپاه عزیز به تروریست کوبید وامریکا وبالاتر از امریکا در خصوص ایران هیچ غلطی نمیتواند بکنند ودر پبایان با تشکر از حضور مردم در مراسم راهپیمایی گفت مردم شایسته بهترین خدمات هستند  ودولت ومجلس دنبال امور حاشیه ای نباشند اولویت کار دولت باید معیشت  واقتصاد مردم باشد 
ارتباط با امام جمعه