سه شنبه 1397/11/2 - 15 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر بردسكن - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
علی اصغر امینی
علی اصغر امینی
امام جمعه شهر: بردسكن
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان بردسکن - خیابان آیت الله طالقانی (ره) نبش طالقانی 24
تلفن دفتر امام جمعه:
55430023
شماره فاکس:
55423181
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/10/28
ایام بهمن 57 هر روزش یک خاطرۀ شیرینی برای مردم دارد
ایام بهمن 57 هر روزش یک خاطرۀ شیرینی برای مردم دارد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه