پنج شنبه 1396/9/23 - 32 : 20
مشخصات امام جمعه
محمد محدثی
محمد محدثی
تايباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/1/19
امام جمعه تایباد: غربی ها فکر نمی کردند ایرانی ها بتوانند به فناوری هسته ای دست پیدا کنند

امام جمعه تایباد گفت: فناوری هسته ای استعداد و فکر و ذوق جوانان ایرانی را نشان داد. غربی ها فکر نمی کردند ایرانی ها بتوانند به این دانش در این حد برسند و بتوانند به فناوری هسته ای دست پیدا کنند. 

به گزارش تایبادخبر، آیت الله محمد محدثی امام جمعه تایباد در خطبه دوم نمازجمعه عنوان کرد: فناوری هسته ای استعداد و فکر و ذوق جوانان ایرانی را نشان داد. غربی ها فکر نمی کردند ایرانی ها بتوانند به این دانش در این حد برسند و بتوانند به فناوری هسته ای دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: صنایع و کارهایی که با فکر ایرانی پیشرفت کرد به همه مردم دنیا نشان داد که می توانند دیگر مردم بدون اینکه منت مستکبرین جهان را بکشند روی پای خودشان بایستند و پیشرفت کنند. در حالیکه اینها دنبال این هستند که از نقاط مختلفی چنین ملتهایی را سرکوب کنند.

وی افزود: مواظب باشید دشمنان با تبلیغات خودشان شما را فریب ندهند. شایعه پراکنی نکنید علیه یکدیگر چراکه این خواست دشمن است. آنها نمی خواهند هیچ کشور جهان سومی قدرت فکری داشته باشند و روی پای خودشان بایستد.

امام جمعه تایباد گفت: همان جمله معروفی که امام گفتند که “آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند” به مردم شجاعت و امید و قدرت فکری داد. در این سی و چند سال هم مردم ایران نشان دادند که این حرف راست و درست است.

وی خاطرنشان کرد: آنها می خواهند بقبولانند که مردم ایران قابلیت اینکه به جایگاههای بلند علمی برسند را ندارند اما دانشمندان هسته ای ما این را به آنها نشان دادند که ایرانی ها نیز می توانند به بالاترین جایگاههای علمی دست پیداکنند.

وی با تاکید بر وحدت و همدلی گفت: دشمن قصد دارد میان شما پراکندگی ایجاد کند. اختلاف در میان شماها و سرگرم کردن شماها به امور و کارهایی که باعث تلف شدن وقت و ضایع شدن شخصیت و اخلاق شما شود آنها دنبال این هستند.

آیت الله محدثی اظهارکرد: موبایل امروز وقت تمام جوانان و نوجوانان ما را بیهوده پر کرده است و فقط وقت آنها را تلف می کند و نتیجه ای هم برای آنها ندارد. اگر این وقتها صرف خواندن کتابهای علمی شود، ببینید چه پیشرفتی حاصل خواهدشد.

وی یادآور شد: امیرالمومنین می فرمایند شما مالک نفستان باشید و اختیار نفس خود را بدست بگیرید و کارهایی که برای شما مفید است را انجام دهید و وقت خود را هدر ندهید.

وی ضمن تاکید براینکه از مطالعه غفلت نکنید، متذکر شد: کتابهای مفید بگیرید و در خانه هایتان مشغول مطالعه باشید و در جلسات خود مطالبی که مفید زندگی شما هست مطرح کنید و طوری نشود که دیگران بدلیل اینکه شما بی سواد هستید و معلوماتی ندارید به ما طعنه بزنند و مملکت ما را مال خودشان بدانند و خود را کدخدای ما و ما را رعیت خود بدانند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه