پنج شنبه 1396/7/27 - 36 : 1
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/14
مناسبت های هفته و اهمیت رزق حلال در زندگی
ارتباط با امام جمعه