پنج شنبه 1396/6/2 - 44 : 5
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
معاد در پرتو قران واحادیث و فرهنگ ایثار وشهادت
ارتباط با امام جمعه