يکشنبه 1396/1/6 - 47 : 13
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
ولادت حضرت زهرا س وسبک زندگی حضرت
ارتباط با امام جمعه