شنبه 1396/9/25 - 3 : 5
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
ارتباط با امام جمعه