شنبه 1395/11/2 - 9 : 23
مشخصات امام جمعه
علی اکبر موحدی پور
علی اکبر موحدی پور
جغتاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
سبک زندگی اسلامی در سیره پیامبر ص وسالگرد اجرای برجام وبدعهدی ها
ارتباط با امام جمعه