پنج شنبه 1396/6/2 - 48 : 5
مشخصات امام جمعه
مظفر تاجی
مظفر تاجی
چناران
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
خطیب جمعه چناران: مجلس عزا در واقعه «شارلی ابدو» و دریغ از یک توئیت برای ۲۰۰ شهید روستای میرزا اولنگ / ظریف، قدری جدی‌تر با مسائل دنیای اسلام برخورد کند

خطبه اول

      خطیب جمعه چناران بعد ازتوصیه به تقوی درادامه مباحث هفته های قبل درموضوع توکل به مساله رنگ وبوی الهی دادن به کارها اشاره وگفت : در آیة 138 «سورة بقره»، بحثی با عنوان صبغه الله مطرح شده است که بیانگر یک اصل مهم و ضروری دین است. بنابر آنچه در روایات متعدد از ائمة معصومان(ع) به ما رسیده است، همچنان که در تفاسیر مختلف شیعه، مثل تفاسیر «المیزان» و «نمونه» آمده است، صبغه همان ایمانی است که رنگ خدایی داشته باشد.1

     در آیات قبل از آیة 138، از عموم پیروان ادیان دعوت شده است که از برنامه های همة انبیا تبعیّت کنند و اوّلین فرمانی که به همة آنها داده می شود، این است که تنها رنگ خدایی را بپذیرند که همان ایمان و توحید خالص است. قرآن با این بیان، فرمان می دهد که همة رنگ های نژادی و قبیلگی و سایر رنگ های تفرقه انداز را بردارند و همگی به رنگ الهی در آیند.

    در تفاسیر آمده است که در میان مسیحیان معمول بود که فرزندان خود را غسل تعمید می دادند، گاه ادویة مخصوص زرد رنگی به آب اضافه می کردند و می گفتند:این غسل مخصوصاً با این رنگ خاص، باعث تطهیر نوزاد از گناه ذاتی ای که از آدم به ارث برده است می شود.

    قرآن بر این منطق بی اساس، خطّ بطلان می کشد و می گوید:«بهتر این است که به جای رنگ ظاهر و رنگ های خرافاتی و تفرقه اند از، رنگ حقیقت و خدایی را بپذیرید تا روح و جانتان از هر آلودگی پاک گردد.»

     در روایاتی که در تفسیر این آیه و به طور ویژه در مورد کلمه صبغه الله آمده اند، معانی متعدّدی گفته شده است. در روایتی که از امام صادق (ع) به ما رسیده است، در تفسیر این آیه، صبغه الله را به اسلام تعبیر کرده اند.

     در این روایت، تفسیر آیه به طور کلّی، اسلام و به طور اخص، پذیرش ولایت اهل بیت(ع) است4 که باعث می شود زندگی مردم در مسیر درست قرار بگیرد و در پرتو آن، نزاع ها و کشمکش ها و ریشه های نفاق و تفرقه برکنده شود.

     بنابراین طبق آیات قرآن، منظور از صبغة الهی، همان اسلام است و بر اساس روایاتی که در تفسیر این عنوان از ائمة معصومان(ع) به ما رسیده است، منظور از اسلام نیز ولایت علیّ بن ابی طالب(ع) و فرزندان ایشان است. همچنین در روایاتی از ائمة معصومان(ع) گفته شده است، منظور از عروة الوثقی که دستگیرة محکم الهی است، همان پذیرش ولایت ائمة هدی (ع) در مقابل ولایت طاغوت است.5 کسی که به ولایت طاغوت متمسّک شود، هلاک می گردد؛ ولی در سایة ولایت و محبت اهل بیت(ع) همة تفرقه ها، تبدیل به وحدت می شود؛ زیرا این صبغة الهی بر اساس فطرتی است که طبق آیات قرآن، همة انسان ها بر اساس همین فطرت آفریده شده اند.6 امام علی(ع) می فرمایند: «ای کمیل، ایمان یا حالت استقرار دارد و در جای خود محکم است، یا همچون چیزی است که به امانت و عاریه گذاشته شده باشد. از آن بپرهیز که ایمان عاریتی داشته باشی! و تو آنگاه شایستة ایمان ثابت و استقرار، یافته می شوی که از متن راه روشن بروی، راهی که تو را به انحراف نمی کشاند، و از روش حق پرستان دور نمی کند».7 به تصریح روایات، این راه روشن، راه اهل بیت(ع) است.

        با این تفسیر ایمان که در اصل اسلام است همان تمسّک به محبّت و ولایت امیرالمؤمنین(ع) و ائمة بعد از ایشان است که همچون ریسمانی محکم، انسان ها را از تفرقه نجات می دهند. دلیل این امر آن است که همة انسان ها بر فطرت الهی و قدم برداشتن در راه ائمه(ع) که بر اساس فطرت است، آفریده شده اند. از این رو راه محکم و استوار است؛ همان راهی که رنگ خدایی به زندگی ما می بخشد.

خطبه دوم

 

         خطیب جمعه چناران با اشاره به آغاز به کاردولت دوازدهم گفت : دولت دوازدهم با پشت سر نهادن مراسم تنفيذ و تحليف، به فضل الهى رسماً وارد يك دوره چهارساله ديگر براى خدمت به ميهن اسلامى و مردم شريف ايران گرديد. ازاين پس چنان‏ كه بارها رياست محترم جمهورى مطرح نمودند، فصل همدلى و همكارى و خدمت در فرصتى ديگر كه مردم با رأيشان و رهبرى عزيز انقلاب با تنفيذشان به‏ وجود آوردند، آغاز گرديد

       طبعا در شرايط امروز منطقه و جهان و آرايشهاى پنهان و آشكار دشمنان قسم خورده ملت ايران، بيش از هرزمان انتظار مى‏ رود كه همه ظرفيت‏ هاى داخلى براى پيشرفت و تعالى كشور بسيج شود و ايجاد يأس و نااميدى برای بدخواهان و معاندانى كه همواره آرزوى پوچ نابودى نظام و انقلاب اسلامى را در سر مى‏پرورانند و با خيال واهى در مقام سوءاستفاده از برخى جريانهاى پسمانده از فتنه‏ هاى سابق برآمده تا با ايجاد جنگ روانى ديگر عليه كليت نظام و انقلاب اسلامى، شايد بتوانند در گلوگاه‏هاى تصميمرسازكشور نفوذ كرده و فكر و ذهن مسؤولان را براى چند صباحى از مصالح ملى و وظايف و رسالتهاى اصلى بازدارند و به مسأله‏ هاى چالشى و موضوعات فرعى سوق بدهند

         لذا نبايد از نظر دور داشت كه رمز موفقيت دولتمردان دولت دوازهم قطعا در تشخيص درست اوضاع و تن ندادن به فشارهاى مرموز بدخواهان ملت ايران است؛ به‏ ويژه سران فتنه ‏اى كه در مقابل ظلم و خطاهايى كه به بهانه ادعاى دروغ تقلب در سال ۸۸ باعث خرسندى جبهه استكبار گرديدند و تا كنون نيز بدون اين‏ كه از مردم و رهبرى عذرخواهى نمايند و يا در صدد جبران برآيند، با توهماتى كور در مقام مصادره رأى پرشور مردم در انتخابات ارديبهشت ماه سال جارى برآمده و به دور از مصالح و منافع ملى، سهم‏ خواهى مى ‏نمايند و همچنان انتظار دارند در متن حوادث و تيتر رسانه‏ ها باشند.

           اين در حالى است كه مردم فهيم و با بصيرتمان هرگز تناقضات و بلكه ‏انگيزه‏ هاى ناخالص و مرموز اين جماعت را فراموش نكرده است، جماعتى كه از طرفى ادعا دارند به ارزش‏هاى انقلاب و آرمان‏هاى امام خمينى(ره) پايبند و وفادارند ولى هيچ عكس العملى نسبت به عبور از خطوط قرمز نظام نشان نداده و تضمينى هم براى پايان دادن به شيطنت‏ هاى خود عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى نمى‏ دهند و لذا گاهى از تقبيح حصر مى‏گويند در حالى كه خويشتندارى نظام را ناديده و با سوءاستفاده از لطف نظام در حق خود به فتنه گرى با شگردهاى جديد ادامه‏ می دهند.

       اين‏ها نكته‏ هايى است در باب جريان‏ شناسى و دشمن‏شناسى كه توجه و دقت در آن‏ها ضرورتى است اجتناب ناپذير؛ واقعيت اين است كه دشمن از دو مؤلفه مهم تاكنون رنج برده و آن همانا پيروى قاطع خلف صالح امام از منش و روش حضرت امام خمينى(ره) و ادامه همان مسير الهى و انقلابى است، چنان ‏كه در شعارهاى توام با شعور امت حزب ‏الله همواره منعكس بوده است كه خامنه ‏اى خمينى ديگر است و... ، دوم حضور هميشگى مردم در صحنه‏هاى دفاع از انقلاب اسلامى از حيث مشاركت سياسى و مناسبت‏هاى آن است كه بايد قدرشناس اين مردم بود .

     در شرايط كنونى كه عمر انقلاب اسلامى چهل ساله مى‏شود وام القراى اسلامى تبديل به مدينه فاضله ملت‏هاى مسلمان گرديده است، بر همه ‏ى مسؤولين است كه فتنه و خسارت‏هاى آن‏ را هرگز فراموش نكنند و براى خدمت به مردم تلاش نمايند و البته دغدغه دولتمردان بايد اجراى قوانين باشد. الحمد لله ، نظام اسلامى از حيث قوانين و ايده‏هاى راهبردى و برنامه‏ هاى خرد و كلان مطابق با سند چشم انداز، دستش خالى نيست و لذا چنان ‏كه رهبرى عزيز انقلاب نيز فرمودند، بايد برنامه محورى مورد توجه ويژه قرار گيرد.

       در همين راستا مردم انتظار دارند در فضاى همدلى و در سالى كه مزين به نام «اقتصاد مقاومتى؛ توليد و اشتغال» از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى نامگذارى گرديده است، وعده‏هاى داده شده مد نظر قرار گيرد و انتظارات به حق مردم در متن دغدغه‏ ها و برنامه‏ ريزى دولت دوازدهم لحاظ شود، كارهاى نيمه تمام گذشته كه مستلزم بودجه ريزى‏ اند، ادامه پيدا كند و از تجربه‏ هاى گذشته بهره‏ بردارى گردد. ايده‏ها و هشدارهاى راهبردى رهبرى معظم انقلاب در زمينه برجام ، اقتصاد مقاومتى، مبارزه با مفاسد و آسيب‏هاى اجتماعى و فقر و بيكارى و در نهايت اصرار بر روحيه جهادى و ايستادگى در برابر نظام سلطه و جبهه استكبار مد نظر قرار گیرد؛ ضمن پاسداشت از اعتماد مردم و رهبرى و اداى حق تنفيذ و تحليف در جهت سربلندى در برابر خالق هستى و، توجه ويژه به سه جهت ‏گيرى توصيه شده از سوى رهبرى معظم انقلاب استمرار داشته باشد

         اول: آن‏ كه آغاز مديريت جديد بايد توأم با ابتكارات و توانمندى‏ها همراه باشد تا ملت را خرسند و اميدوارتر نمايد؛ دوم : نهادينه نمودن مردم سالارى دينى و سوم : تكيه بر هويت انقلابى، كار جهادى و با حمايت مردمى پرداختن به مشكلات معيشتى مردم در اولويت قرار گيرد.

      رئيس جمهور، منتخب مردم است و در ساختار نظام ايفاى نقش مى‏كند. همانگونه كه در حكم تنفيذ رهبر معظم انقلاب و صحبت‏هاى ايشان در اين مراسم صورت گرفت و با توجه به مشكلات داخلى كشور، اولويت‏هاى اصلى جامعه، معيشت و اقتصاد است كه رئيس جمهور بايستى در دوره پيش‏ رو اين اولويت‏هاى اساسى مردم را با به كارگيرى توان داخلى و ارتباط ديپلماتيك با كشورهاى جهان در كنار حفظ عزت و استقلال همه‏ جانبه كشور در مقابل بيگانگان و ملاحظه برخى از دشمنى‏هاى نظام استكبار، پيش ببرد.

        اين‏ اولويت‏ها مطالباتى است كه خواسته مردم و رهبرى است و نظرسنجى‏هايى هم كه مى‏تواند به ايشان خط افكار عمومى را ارائه بدهد، مؤيد همين اولويت‏ها هستند. لذا اميدواريم كه با عبور از فصل رقابت و شروع كار و خدمت، انشاءالله در فرصت پيش‏ رو، ايشان كارنامه درخشانى از خود باقى بگذارد و با پرهيز از هرگونه حاشيه‏ روى كه خواسته بدخواهان و برخى از محافل و حلقه‏هاى سياسى رِند داخلى است كه وجود بگومگوهاى بيهوده و فرسايش قدرت نظام را براى عبور از جمهورى اسلامى دنبال مى ‏كنند، انشاءالله آقاى روحانى در راستاى استحكام بخشى به نظام و افزايش كارآمدى كه قطعاً به مقبوليت وى و رضايتمندى مردم منتهى مى‏شود، گام بردارند.

      وی با اشاره به مراسم تحلیف ریاست جمهوروحواشی آن گفت : اگرچه مراسم تحليف رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى با حضور شخصيت‏ها، مسؤولين و مهمانان داخلى و خارجى با برگزارى مناسب و در شأن نظام اسلامى ازلحاظ حضورگسترده مقامات، پذيرايى و امنيت‏ بى‏ نظير برگزار شد ، ولى حواشى دامنه دارى كه از اين مراسم منتشر شد - ماجراى عكس و سلفى گرفتن تعدادى از نمايندگان مجلس (منتسب به جريان اصلاح طلب و ليست اميد) با خانم موگرينى - بدون رعايت عرف ديپلماتيك بود.

      انتشار اين تصاوير فارغ از نگاه جريانى و داخلى، اقدامى اشتباه و ناصواب است. اگرچه اين حركت يك خبط و خطا براى آن نمايندگان محسوب مى‏شود ولى ارتباط دادن آن با عزت و غيرت ايرانى كار درستى نيست و نبايد با دشمن براى زير پا گذاشتن عزت ايران همگام شد. تاريخ ايران پر است از صحنه ‏هاى عزت و اقتدار، مانند ايثارگرى ‏هاى‏ بی نظير رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، دستيابى به تكنولوژى هسته ‏اى به رغم مخالفت و اراده قدرت‏هاى بزرگ، ورود به باشگاه كشورهاى داراى پايگاه فضايى در اوج تحريم‏ها و... كه هويت اسلامى ايرانى ما را براى دنيا نمايان‏ كند، بنابراين ترويج اين نوع تصاوير كمك به دشمن براى وارونه نشان دادن حقيقت پرافتخار جمهورى اسلامى ايران است كه بايد از آن پرهيز كرد.

       وقتى كه يك بازيكن ورزشى در صحنه‏هاى بين‏المللى نماينده ملت ايران محسوب مى‏شود و بايد رفتار خود را متناسب با جايگاه ملت مسلمان ايران تنظيم كند، به طريق اولى نماينده ملت و در جايگاه رفيع مجلس شوراى اسلامى موظف به رعايت شأن ملت ايران مى‏باشد. نمايندگان خاطى بايد در اسرع وقت نسبت به عملكرد خود از مردم عذرخواهى كنند چنان ‏كه برخى از نمايندگان نيز همين كار را انجام دادند و ضمن پذيرش خطاى خود در اين اقدام كودكانه، جلوى فضاسازى بيش از حد آن‏ را بگيرند، و هم‏چنين هيأت نظارت برعملكرد رفتار نمايندگان نيز بايد برخورد جدى با رفتارهاى دون شأن نمايندگى نظام مقدس اسلامى داشته باشند.

        وی با اشاره به ادعاى رسانه‏ هاى آمريكايى مبنى بر اهتمام هيأت حاكمه اين كشور براى اعمال فشار جهت بازديد از تاسيسات و مراكز ايران درچارچوب برجام گفت : این ادعا در شرايطى است كه نه توافق برجام و نه در قطعنامه پيرامونى آن، به‏ هيچ‏ وجه بند و مفادى دال بر ضرورت بازديد از مراكز نظامى ايران درج نشده است؛ بلكه ايران صرفا به جهت تسهيل و تسريع در فرايند اعتمادسازى، به‏ صورت داوطلبانه پروتكل الحاقى را اجرايى مى‏كند؛ پروتكلى كه در آن هيچگونه الزام مشخصى براى دسترسى به سايت‏هاى نظامى كشورها پيش‏بينى نشده است؛ مضاف بر اين‏ها، مقامات و مسؤولان كشورمان نيز در رابطه با بازديد از مراكز نظامى از آن جهت كه مستقيما مرتبط با حيطه محرمانه امنيتى و دفاعى است، بسيار حساس هستند.

        دولت و ملت جمهورى اسلامى ايران هرگز اجازه بازديد از مراكز نظامى را به آمريكايى‏ها نمى‏دهند. درخواست بازديد از مراكز نظامى ايران با هيچيك از موازين حقوقى جهان و كنوانسيون‏هاى جهانى مطابقت ندارد. به هر روى بايد منتظر غوغاسالارى‏هاى ترامپ و دوستانش در كاخ سفيد و كنگره آمريكا باشيم؛ در اين ميان آنچه اهميت دارد اين‏ كه آن‏ها ظاهرا مصمم به خروج از برجام هستند و براى اينكار دنبال بهانه ‌تراشى‏اند.

       وی با اشاره به سالروزپيرزوى قهرمانانه حزب ‏الله لبنان بر ارتش سرتا پا مسلح و جنايتكار رژيم مجعول صهيونيستى در جنگ 33 روزه لبنان درسال 2006 و روز مقاومت اسلامى گفت : حزب ‏الله لبنان در ميان جنبش‏هاى محور مقاومت چونان نگينى است كه هر روز درخشنده تر از گذشته با تلألو شگفت خود، ظلمت حضور استكبار و شياطين جهانى را در غرب آسيا زدوده و تلاش فراوانى در طى اين راه نموده است و بى ‏شك اين جنبش يكى از مهم ‏ترين عناصر مقاومت در برابر برنامه ‏ريزى‏هاى استكبار جهانى و پيشبرد اهداف فرزند نامشروع آن‏ها در غرب آسيا مى‏باشد و در اين موضوع ترديدى وجود ندارد كه اين جنبش از قدرتمندترين دشمنان رژيم صهيونيستى است كه در همسايگى با آن نيز واقع شده و اين اقتدار و احساس خطرى كه براى سردمداران رژيم منحوس صهيونيستى و حاميان فرامنطقه‏اى آن‏ها در پى داشته، بارها مورد اذعان آنها قرار گرفته است به گونه‏ ای كه از آن تحت عنوان «دشمن اول اسرائيل» در كنار ايران نام برده ‏اند.

       حضور حزب ‏الله لبنان در سوريه از ديگر اقدامات كليدى اين جنبش در راستاى تقويت جبهه و محور مقاومت‏ می باشد كه بر اساس خواست دولت قانونى اين كشور و هماهنگى با ارتش و دولتمردان آن صورت ‏گرفته است و تنها دليل اين حضور را مى ‏توان در تلاش براى نابودى گروه‏هاى تكفيرى - تروريستى ازجمله داعش و النصره خلاصه نمود. گروههايى كه پيوسته خواسته يا ناخواسته در مسير پيشبرد اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستى در منطقه حركت نموده اند.

     عجيب اين ‏كه مستكبرين جهانى از اين حضور مستمسكى ساخته‏اند براى تهمت زدن به رهبران اين جنبش به‏عنوان عناصر خشونت طلب و تروريست؛ حال آن‏كه حضور حزب‏ الله در سوريه نه تنها موجب تحولات مهمى به نفع سوريه در معادلات ميدانى گرديده بلكه ‏بى‏شك اين حضور را مى‏توان از دلايل اصلى عدم سقوط نظام سوريه به‏ عنوان يكى از اركان مهم محور مقاومت در غرب آسيا دانست، حضورى كه ‏انگيزه‏ هاى مذهبى زيربناى اساس آن است و در دفاع از حرم حضرت زينب(س) نمود يافته است.هم ‏چنين شكست‏هاى تكفيرى‏هايى كه متعلق به هفتاد كشور جهان مى ‏باشند نيز تا حد زيادى به از خودگذشتگى‏هاى نيروهاى حزب ‏الله در سوريه باز مى‏گردد.

       سخنان ترامپ پيرامون محور مقامت و حزب‏الله لبنان گوياى واقعيت رويكرد غرب نسبت به اين جنبش مى‏باشد، رئيس جمهور آمريكا در نشست اسلامى - آمريكايى رياض پايتخت عربستان سعودى در سخنرانى عوام فريبانه خود ضمن اين‏ كه ايران را مسؤول اصلى‏ بى‏ثباتى خاورميانه معرفى نمود و از كشورها عرب درخواست نمود تا با تروريسم اسلامى در همه اشكالش مبارزه كنند، بيان داشت كه: «داعش، حزب ‏الله، القاعده و حماس اشكال مختلف تروريسم هستند.» اين سخن ترامپ تازگى ندارد چراكه بغض آمريكايى‏ها نسبت به حزب ‏الله از سال ۲۰۰۱ نمود ظاهرى يافت هنگامى كه اين جنبش به‏صورت كاملاً رسمى توسط آمريكا در ليست گروه‏هاى تروريست قرار گرفت.

      وی با اشاره به حملات نیروهای امنیتی عربستان به شیعیان منطقه عوامیه گفت : هدف عربستان از حمله به عوامیه و منطقه شرقی این کشور، انتقام‌ جویی از این مردم به‌ خاطر تظاهرات مسالمت‌ آمیز آنها در سال ۲۰۱۱ می‌باشد؛ چراکه عوامیه به‌ عنوان زادگاه شیخ شهید نمر کانون اصلی اعتراضهای مردمی بود و روشن است که نظام سعودی می‌خواهد ریشه‌ های مخالفت با خود را در میان مردم از بین برده و از مردم این منطقه انتقام بگیرد و این منطقه را به یک منطقه تجاری تبدیل کند.

      زمان بندی این حملات به عوامیه به ‌گونه ‌ای است که به نظر می ‌رسد پیامی را با خود به همراه دارد زیرا آغاز حملات نیروهای امنیتی به عوامیه همزمان شد با روز اعلام آزادی موصل و اکنون نیز با پیروزی حزب ‌الله لبنان در عرسال و شکست تکفیری‌های این منطقه، بار دیگر این حملات در عوامیه شدت یافته است گویی نظام عربستان می‌خواهد شکست‌های سنگین خود در خارج از کشور را با ارتکاب این جنایتها جبران کند.

     بعضی از شیعیان عربستان معتقدند که حمله نظام عربستان به عوامیه برای این است که می‌خواهد تمام مخالفان خود را در نقطه کوچکی جمع کرده و آنها را از بین ببرد همانطور که در میدان لؤلؤ بحرین نیز همین اتفاق افتاد.

    وی با اشاره به اوضاع منطقه درهفته اخیرگفت : طى روزهاى گذشته جنگنده‏هاى آمريكايى با حمله به مناطق مرزى سوريه و عراق تعدادى از نيروهاى مردمى حشدالشعبى را به شهادت رساندند. اين امر در راستاى شكست پروژه آمريكا در مناطق مرزى عراق و سوريه صورت مى گيرد. هم‏ چنين وجودگروههاى مردمى در مرزهاى عراق و سوريه خوشايند جبهه غربى نيست و پيوستن گروههاى مقاومت در دوسوى مرز به ‏منزله شكست زودهنگام طرح آمريكا براى شرق سوريه در راستاى حوزه نفوذ جديد است. از سوى ديگر بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه آمريكا در مقطع فعلى خواهان اضمحلال داعش در منطقه نيست و به ‏دنبال مديريت داعش براى بحران آفرينى و دخالت در منطقه است.

       اخيراً در افغانستان درگيرى‏ها افزايش يافته و ناامنى به شكل گسترده‏اى مردم اين كشور را درگير كرده است. طالبان اخيرا توانست برخى مناطق شمالى افغانستان را اشغال كند و از سوى ديگر گروه تروريستى داعش نيز عمليات‏هاى انتحارى خود را افزايش داده است. اين امر ناشى از عدم امنيت در اين كشور و حضور نيروهاى خارجى است. آمريكا كه نزديك به ۱۷ سال است افغانستان را اشغال كرده است تاكنون مسبب ناامنى و حملات تروريستى در اين كشور بوده است. امروزه نيز واشنگتن با تحريك داعش و حمايت از اين گروه درصدد گسترش ناامنى در افغانستان و مرزهاى ايران است.

       وی درهمین راستا وبا اشاره به جنایت داعشیها درروستای میرزا اولنگ افغانستان که منجر به کشته تعداد زیادی ازشیعیان واسارت 47دخترشیعه انجامید گفت : این نوع برخورد شنیع و آزاردهنده عناصر تکفیری و وهابی در همه جوامع و بلاد اسلامی جریان دارد . در چنین شرایطی که سرزمین اسلامی با خون مسلمانان و اقلیت‌ های بی‌ گناه رنگین شده، جامعه جهانی در انفعال به سر می‌برد و این انفعال نیز متأسفانه، تا دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز امتداد می‌ یابد و از شخص آقای «محمدجواد ظریف» وزیر محترم خارجه انتظار می ‌رود به جای اینکه فقط روی مذاکره هسته ‌ای و سفر «موگرینی» و این دست مسائل متمرکز شود، قدری جدی ‌تر با مسائل دنیای اسلام برخورد کند و نسبت به خون شیعیان مظلوم عوامیه و میرزا اولنگ و شهرهای پاکستان و بحرین و یمن حساسیت بیشتری از خود نشان دهد و به جای انفعال، از همه ابزارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنایات استفاده کند.

      باید توجه داشت که پشت سر همه این جنایات، فقط یک جلاد یعنی آمریکا قرار دارد و طالبان، داعش، جبهه النصره، آل‌سعود، اسرائیل و احرارالشام چهره‌های مختلف این جلاد هستند.اما، افسوس که برخی جریان‌های داخلی نیز با اینکه می‌دانند در منطقه چه خبر است، تلاش می‌کنند نعل وارونه بزنند و راه را گم کنند.ماجرا وقتی غم‌انگیزتر می‌شود که یادآوری کنیم، وقتی همین تروریست‌های وحشی به ساختمان مجله «شارلی ابدو» در پاریس حمله کرده و 12 نفر را کشتند، برخی در کشورمان، مقابل سفارت فرانسه شمع روشن کردند و عزا گرفتند. همین جریان اما، به انحای مختلف در حال تخطئه مقاومت و مدافعان حرم هستند. رزمندگانی که با مبارزه با تروریست‌های تکفیری، از امنیت همین غربزدگان وطن ‌فروش دفاع می‌کنند. ای کاش مسئولین دولتی نیز پیامی در محکومیت این جنایت، ولو به شکل توئیتری منتشر می ‌کردند و نشان می ‌دادند، به اندازه آن 12 کشته فرانسوی، برای این 200 شهید ارزش قائلند. ای کاش برای این شهدا نیز شمعی روشن می‌کردند!

      وی با اشاره به سالروزورود آزادگان به میهن اسلامی گفت : روز ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹، ميهن اسلامى شاهد حضور آزادگان سرافرازى بود كه پس از سال‏ها اسارت در زندان‏ها و اسارتگاههاى مخوف رژيم بعث عراق، قدم به خاك پاك ميهن اسلامى خود گذاشتند. آزادگان، با ايمان راسخ خود در برابر همه فشارهاى جسمى و روحى دشمنان ايستادند و روابط اجتماعى جامعه كوچك اردوگاهى خود را بر پايه اخلاق حسنه بنا نهادند و از شكنجه‏هاى مزدوران بعث هراسى به خود راه ندادند. آزادگان، صبورتر از سنگ صبور و راضى‏ ترين كسان به قضاى الهى بودند. اينان سينه‏هايى فراخ‏ تر از اقيانوس داشتند كه از همه‏ جا و همه‏ كس بريده و به خدا پيوسته بودند، آزاده ناميده شدند چون از قيد نفس و نفسيات رهايى يافته بودند.

       این روز يادآور بازگشت غرورآفرين مردان و زنان آزاده ‏اى است كه پس از تحمل سال‏ها شكنجه و دورى از عزيزان خويش، به وطن بازگشتند و به انتظار ميليون‏ها ايرانى پايان دادند. در اين روز، شكيبايى مادران، پدران، همسران و فرزندان اين آزادمردان به‏ بار نشست و سال‏هاى نگرانى و شوق ديدار به پايان رسيد و وعده الهى تحقق يافت: «و بشر الصابرين»

     نه تنها استقامت آزادگان در اردوگاه‏هاى دژخيمانه رژيم بعث، بلكه صبر و پايدارى خانواده‏هاى اين عزيزان ستودنى است. عرصه پر بركت دفاع مقدس، صحنه حضور مردان و زنان با ايمانى بود كه با پيروى از تعاليم عاليه اسلام و تحت رهبرى حكيمانه حضرت امام خمينى(ره) توانستند حماسه‏اى به ‏يادماندنى و جاودان از خود به يادگار بگذارند. اينان اگرچه در بازگشت از اسارت، مقتدا و امام خويش را نديدند اما با نايب بر حق وى ميعادى هميشگى بستند و بر عهد خويش با خون شهيدان پايبند ماندند.

       آزادگان، گنجينه‏ هاى ارزشمندى هستند كه در درون آن، فرهنگ انسان‏ ساز دوران اسارت نهفته است. ثبت وقايع اسارت، پلى است براى انتقال فرهنگ اسارت از درون اردوگاهها به شهرهاى ميهن اسلامى‏ مان، ايران.

       بر حاملان اين فرهنگ است كه ضمن حفظ آن، چاره‏اى نيز براى ترويج آن بينديشند. در زمينه بيان اين فرهنگ، از سه ابزار خط، تصوير و انتقال به‏ صورت سينه به سينه مى‏ توان بهره گرفت، امّا مهم اين است كه بيان فرهنگ اسارت، امرى حياتى و كارى بس سترگ براى جامعه جوان ماست. بنابراين، نظام اسلامى بايد از همه امكانات موجود در اين حركت ارزشى فرهنگى بهره ‏بردارى كند تا اثر مجاهدت و مقاومت وصف ‏ناپذير اين رسولان انقلاب، به‏صورت فرهنگ مصوّر و مكتوب و به ‏مثابه كليد راه هدايت براى نسل آينده و همه بيداردلان و آزادگان جهان محفوظ بماند.

    وی ضمن تشکر از تلاشها وزحمات نیروی انتظامی دربرقراری امنیت گفت :  یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی حفظ ارزش‌ها می ‌باشد. لازم است همه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر سه قوه پایبند به اصول قانون اساسی از جمله اصل هشتم بوده و حافظ ارزش‌های انقلاب و مکتب امام راحل باشند. از جمله جرایم مشهودی که این روزها با آن مواجه هستیم ، کشف حجاب در درون خودروها که حریم خصوصی نبوده، می‌باشد. ضمن تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی در برخورد با این جرم مشهود، از این اقدام انقلابی و خداپسندانه حمایت کرده و خواستار ادامه این کار ارزشی می‌باشیم.

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه