دوشنبه 1397/4/4 - 44 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر خليل آباد - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
علی ناهیدی
علی ناهیدی
امام جمعه شهر: خليل آباد
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خراسان رضوی- خلیل آباد
تلفن دفتر امام جمعه:
05157727700
شماره فاکس:
05157724842
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/4/1
ملت ایران باید قدردان وجود نعمت الهی رهبری امام خامنه ای باشند
ملت ایران باید قدردان وجود نعمت الهی رهبری امام خامنه ای باشند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر خليل آباد
محل برگزاری نماز جمعه - مصلی خلیل آباد
ارتباط با امام جمعه