جمعه 1397/6/30 - 26 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر خليل آباد - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
علی ناهیدی
علی ناهیدی
امام جمعه شهر: خليل آباد
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خراسان رضوی- خلیل آباد
تلفن دفتر امام جمعه:
05157727700
شماره فاکس:
05157724842
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/6/23
ضرورت تسریع در توزیع بسته حمایتی دولت
ضرورت تسریع در توزیع بسته حمایتی دولت
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه