چهارشنبه 1396/11/4 - 50 : 10
مشخصات امام جمعه
حسین ملکی
حسین ملکی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
نماز جمعه 26/3/1396
ارتباط با امام جمعه