دوشنبه 1396/8/1 - 33 : 0
مشخصات امام جمعه
سید مهدی مصطفویان
سید مهدی مصطفویان
دولت آباد رضوی
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتباط با امام جمعه