دوشنبه 1396/11/2 - 23 : 15
مشخصات امام جمعه
سید مهدی مصطفویان
سید مهدی مصطفویان
دولت آباد رضوی
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
صبردرشداید

بسم الله الرحمن الرحیم                                      29/10/96

خطبه اول: عوامل تعالی و تحکیم بنیان خانواده

درادامه بحث هفته گذشته که عرض کردیم یکی از عوامل نارضایتی اززندگی ها مقایسه صعودی باطن زندگی خودبا ظاهر زندگی دیگران است.

مقایسه دوم مقایسه نزولی است یعنی مقایسه زندگی خود با زندگی افراد پایین دست جامعه که از عوامل شادکامی و رضا مندی است و این از توصیه های پیامبراعظم (ص) به جناب ابوذر است که می فرماید: « ان انظُرَ الی من هو دونی و لا انظُرَ الی من هو فوقی » محاسن ج2ص345

و امام صادق(ع) هم به حمران بن اعین فرمود:  « یا حمران اُنظُرالی من هو دونَک فی المَقدُره ولا تنظُر الی من هو فوقَک فی المقدُره »             تحف العقول  ص360

این مقایسه باعث می شود « فتکون لِانعُمِ الله شاکراً و لمزیده مستوجباً و لجوده ساکنا ً»  تا سپاسگذار نعمتهای خدا باشی  و شایسته افزایش اوگردی و ساکن جود اوشوی      مستدرک الوسایل ج8 ص337

نکته بعدی اینکه قبول کنیم  زندگی ها با هم متفاوت است مثل هم نیست این واقعیت انکارناپذیری است قرار نیست همه زندگیها مثل هم باشد هم سختی هست هم خوشی هم شادی هست هم ناراحتی ویقین کنیم که « لقد خلقنا الانسان فی کبد»                سوره بلد/4

اما اینطور نیست که سختی ها همیشگی باشد و پایانی نداشته باشد. سختی ها و مشکلات پایان پذیرهستند.  خداوندمی فرماید: « فان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا »    سوره انشراح

باوربه اینکه مشکلات تمام شدنی هستند باعث می شود فشار روانی کمتر باشد و امیدواری نسبت به آینده تحمل سختی ها را برای ما اسان می کند.

حضرت علی(ع) می فرمایند: « لکل ضیقٍ مخرَجٌ» غررالحکم ح11093  برای هرتنگنایی راه خروجی است.

بی تابی کردن و همیشه شاکی بودن هیچ تاثیری در تغییر وضعیت و تبدیل آن به خوشایند ندارد بلکه بررنج و عذاب می افزاید، غم و غصه ها را زیاد می کند، امید را قطع می کند بلکه باید سختی ها را مدیریت کرد و برآن صبر کرد.

امام کاظم(ع) درپاسخ فردی که خیلی گرفتار بود نوشت: « اصبِرتُوجَر فانک ان لم تصبر لم تُوجَر و لم تردَّقضاءَ الله»                                    بحارالانوار ج70 ص174

خطبه دوم:

موضوع اول:  فضیلت انتقاد

درگذشته وقتی می خواستند بین سکه خالص و ناخالص تشخیص بدهند شخصی را که نقادی می کرد می آوردندواو طبق تخصصی که داشت سکه خالص از ناخالص را تشخیص می داد که کم کم این انتقاد وارد کلام شد. انتقاد درکلام یعنی اینکه کلام صحیح از ناصحیح را جدا کردن.

انتقاد یعنی بررسی نقاط ضعف و کاستی ها  یعنی تغییر رفتار منفی در شخص مخاطب درجهت اصلاح که باعث رشد و پیشرفت هرفردی است و روایات ما دراین خصوص ما راتشویق کرده اند.

امام صادق(ع) فرمودند:  « احب الاخوان من اهدی الی عیوبی » چه بسا مشکلات و عیوبی درکارماوجوددارد که برای ما نامرئی و پنهان است و عده ای از بیرون وقتی می بینند باید ما را متوجه کنند و البته دارای شرایطی است ازجمله:

 1.  باید درخفا و پنهان باشد« من وعظ اخاه سرا فقد زانه و من وعظه علانیه  فقدشانه » تحف العقول ص 489
 2. به کاراو انتقادشود نه به شخص او
 3. انتقاد سازنده باشد نه کوبنده و تخریبی و تهاجمی. مصلحانه باشد نه منافقانه.

 

رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) در گفتار و رفتار و سیره عملی دارای عصمت مطلقه هستند و از هر خطا و اشتباهی مبرا و منزه و مصون هستند بر طبق نص صریح قران

کلامشان رفتارشان حجیت شرعی دارد و خودشان میزان و معیار قسط و شاخص سنجش می باشند و انتقاد به آنان جایزنیست .واما آیات قران:

 1. وماینطق عن الهوی ان هو وحی یوحی
 2. من یطع الرسول فقداطاع الله
 3. ماآتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا
 4. اطبعواالله واطیعوالرسول واولواالامرمنکم

پس حرفهای رئیس جمهور از اساس باطل بیجا و بی اساس بوده و ایشان به جای این نظریه پردازی های جاهلانه به فکر معیشت و رفع مشکلات مردم باشد بهتراست.

 

موضوع دوم: خلاصه ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی

نکته اول: مسئله فلسطین ازمهمترین مسائل دنیای اسلام و ازمسائل حیاتی است به این کشورستم تاریخی رواداشته شده بدین جهت که اولا سرزمینشان غصب و اشغال شده و ثانیا میلیونهانفر آواره و تبعید و اردوگاه نشین شده اند

ثالثا دراین قتل عام دسته جمعی درشهرو روستاها صورت گرفته  که درتاریخ بی سابقه است.

نکته دوم: عربستان با همکاری اسرائیل به اسلام و مسلمانان خیانت می کند

نکته سوم: باید به افکارعمومی و نخبگان جهانی جریان سازی شود وباید دروغهای شیطان اکبر افشا شود دروغهایی همچون حقوق بشر بااینکه خود ناقض حقوق بشردردنیا هستندو درمبارزه با تروریسم دروغ می گویند و خود داعش را زائییدندحمایت کردند و پشتیبانی کردند.

نکته سوم: ضرورت اتحادو همدلی کشورهای اسلامی و ناامیدنبودن از بین بردن اسرائیل

هم درصحنه جنگ سخت و هم جنگ نرم. انشاء الله

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 


بسم الله الرحمن الرحیم                                      29/10/96

خطبه اول: عوامل تعالی و تحکیم بنیان خانواده

درادامه بحث هفته گذشته که عرض کردیم یکی از عوامل نارضایتی اززندگی ها مقایسه صعودی باطن زندگی خودبا ظاهر زندگی دیگران است.

مقایسه دوم مقایسه نزولی است یعنی مقایسه زندگی خود با زندگی افراد پایین دست جامعه که از عوامل شادکامی و رضا مندی است و این از توصیه های پیامبراعظم (ص) به جناب ابوذر است که می فرماید: « ان انظُرَ الی من هو دونی و لا انظُرَ الی من هو فوقی » محاسن ج2ص345

و امام صادق(ع) هم به حمران بن اعین فرمود:  « یا حمران اُنظُرالی من هو دونَک فی المَقدُره ولا تنظُر الی من هو فوقَک فی المقدُره »             تحف العقول  ص360

این مقایسه باعث می شود « فتکون لِانعُمِ الله شاکراً و لمزیده مستوجباً و لجوده ساکنا ً»  تا سپاسگذار نعمتهای خدا باشی  و شایسته افزایش اوگردی و ساکن جود اوشوی      مستدرک الوسایل ج8 ص337

نکته بعدی اینکه قبول کنیم  زندگی ها با هم متفاوت است مثل هم نیست این واقعیت انکارناپذیری است قرار نیست همه زندگیها مثل هم باشد هم سختی هست هم خوشی هم شادی هست هم ناراحتی ویقین کنیم که « لقد خلقنا الانسان فی کبد»                سوره بلد/4

اما اینطور نیست که سختی ها همیشگی باشد و پایانی نداشته باشد. سختی ها و مشکلات پایان پذیرهستند.  خداوندمی فرماید: « فان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا »    سوره انشراح

باوربه اینکه مشکلات تمام شدنی هستند باعث می شود فشار روانی کمتر باشد و امیدواری نسبت به آینده تحمل سختی ها را برای ما اسان می کند.

حضرت علی(ع) می فرمایند: « لکل ضیقٍ مخرَجٌ» غررالحکم ح11093  برای هرتنگنایی راه خروجی است.

بی تابی کردن و همیشه شاکی بودن هیچ تاثیری در تغییر وضعیت و تبدیل آن به خوشایند ندارد بلکه بررنج و عذاب می افزاید، غم و غصه ها را زیاد می کند، امید را قطع می کند بلکه باید سختی ها را مدیریت کرد و برآن صبر کرد.

امام کاظم(ع) درپاسخ فردی که خیلی گرفتار بود نوشت: « اصبِرتُوجَر فانک ان لم تصبر لم تُوجَر و لم تردَّقضاءَ الله»                                    بحارالانوار ج70 ص174

خطبه دوم:

موضوع اول:  فضیلت انتقاد

درگذشته وقتی می خواستند بین سکه خالص و ناخالص تشخیص بدهند شخصی را که نقادی می کرد می آوردندواو طبق تخصصی که داشت سکه خالص از ناخالص را تشخیص می داد که کم کم این انتقاد وارد کلام شد. انتقاد درکلام یعنی اینکه کلام صحیح از ناصحیح را جدا کردن.

انتقاد یعنی بررسی نقاط ضعف و کاستی ها  یعنی تغییر رفتار منفی در شخص مخاطب درجهت اصلاح که باعث رشد و پیشرفت هرفردی است و روایات ما دراین خصوص ما راتشویق کرده اند.

امام صادق(ع) فرمودند:  « احب الاخوان من اهدی الی عیوبی » چه بسا مشکلات و عیوبی درکارماوجوددارد که برای ما نامرئی و پنهان است و عده ای از بیرون وقتی می بینند باید ما را متوجه کنند و البته دارای شرایطی است ازجمله:

 1.  باید درخفا و پنهان باشد« من وعظ اخاه سرا فقد زانه و من وعظه علانیه  فقدشانه » تحف العقول ص 489
 2. به کاراو انتقادشود نه به شخص او
 3. انتقاد سازنده باشد نه کوبنده و تخریبی و تهاجمی. مصلحانه باشد نه منافقانه.

 

رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) در گفتار و رفتار و سیره عملی دارای عصمت مطلقه هستند و از هر خطا و اشتباهی مبرا و منزه و مصون هستند بر طبق نص صریح قران

کلامشان رفتارشان حجیت شرعی دارد و خودشان میزان و معیار قسط و شاخص سنجش می باشند و انتقاد به آنان جایزنیست .واما آیات قران:

 1. وماینطق عن الهوی ان هو وحی یوحی
 2. من یطع الرسول فقداطاع الله
 3. ماآتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا
 4. اطبعواالله واطیعوالرسول واولواالامرمنکم

پس حرفهای رئیس جمهور از اساس باطل بیجا و بی اساس بوده و ایشان به جای این نظریه پردازی های جاهلانه به فکر معیشت و رفع مشکلات مردم باشد بهتراست.

 

موضوع دوم: خلاصه ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی

نکته اول: مسئله فلسطین ازمهمترین مسائل دنیای اسلام و ازمسائل حیاتی است به این کشورستم تاریخی رواداشته شده بدین جهت که اولا سرزمینشان غصب و اشغال شده و ثانیا میلیونهانفر آواره و تبعید و اردوگاه نشین شده اند

ثالثا دراین قتل عام دسته جمعی درشهرو روستاها صورت گرفته  که درتاریخ بی سابقه است.

نکته دوم: عربستان با همکاری اسرائیل به اسلام و مسلمانان خیانت می کند

نکته سوم: باید به افکارعمومی و نخبگان جهانی جریان سازی شود وباید دروغهای شیطان اکبر افشا شود دروغهایی همچون حقوق بشر بااینکه خود ناقض حقوق بشردردنیا هستندو درمبارزه با تروریسم دروغ می گویند و خود داعش را زائییدندحمایت کردند و پشتیبانی کردند.

نکته سوم: ضرورت اتحادو همدلی کشورهای اسلامی و ناامیدنبودن از بین بردن اسرائیل

هم درصحنه جنگ سخت و هم جنگ نرم. انشاء الله

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

ارتباط با امام جمعه