يکشنبه 1397/2/2 - 28 : 9

صفحه ویژه امام جمعه شهر ائمه جمعه سابق - استان دیگران

معرفی امام جمعه
اسماعیل کیانی مقدم
اسماعیل کیانی مقدم
امام جمعه شهر: ائمه جمعه سابق
استان : دیگران
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1395/6/26
امّا دشمنان این مرزو بوم که به فکر خلع سلاحِ این نظام از درون افتاده اند بدانند! خواب دیده ای خوش باشد، تحریم نیروهای نظامی ما خنده دار است ،تحریم سپاهی که از دلِ تحریم های رنگارنگ داخلی و خارجی به موقعیت امروزش رسیده خنده دار است، مار گزیده را از ریسمان سیاه و سپید ترساندن است ،
امّا دشمنان این مرزو بوم که به فکر خلع سلاحِ این نظام از درون افتاده اند بدانند! خواب دیده ای خوش باشد، تحریم نیروهای نظامی ما خنده دار است ،تحریم سپاهی که از دلِ تحریم های رنگارنگ داخلی و خارجی به موقعیت امروزش رسیده خنده دار است، مار گزیده را از ریسمان سیاه و سپید ترساندن است ،
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر ائمه جمعه سابق
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه