چهارشنبه 1396/11/4 - 15 : 9
مشخصات امام جمعه
محمد بختیاری
محمد بختیاری
صالح آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22
لزوم بصیرت افزایی

باسمه تعالی

خطبه اول نماز جمعه 22 دیماه 96

خودم و همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران را به رعایت تقوای الهی توصیه و سفارش می کنم، انسان در اثر نور تقوا  در اثر نور تقوا از ظلم و ستم فاصله می گیرد و هر چه نور تقوا  در او بیشتر باشد این فاصله گرفتن از ظلم و گناه بیشتر می شود، خدای متعال لطفش را از انسانهای ظالم می گیرد و این انسانها را هدایت نمی کند این انسانها راه حق را گم می کنند، خدای متعال می فرماید ظالمان و ستمکاران را به کمال نمی رساند ما انسانهای ظالم را در نهایت هلاک می کنیم . لعنت خداوند شامل حال ظالمین می باشد، خدای متعال می فرماید انسانهای ظالم و ستمکار راهی ندارند.

امروز این انسانهای ظالم می فهمند که از کجا ضربه خوردند انسان های ظالم و ستمکار یار و یاوری ندارند، امروز این انسانهای ظالم می دانند چه کسی خالق است و چه کسی پیروز است، برای انسانهای ظالم عذابهای زیادی در عالم آماده است و خدای متعال می فرماید انسان باید در کارهای تقوا و نیکو به همدیگر کمک کنند، گروهی، قومی ، جناحی و ...

وای بر انسانهای ظالم از عذاب دردناک روز قیامت، آتش جهنم اینها را فرا می گیرد.

 می بینند که ظلمشان برایشان عذابی دردناکی به وجود آورده است، حضرت علی (ع) می فرمایند ظلم و ستم لذتی ندارد مگر آنکه لذتهای نفسانی و ....

خطبه دوم

خودم و همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران را به رعایت تقوای الهی توصیه و سفارش می کنم، تقوای الهی یعنی جایی که خدای متعال دستور داده است به عنوان واجب دینی انجام دهد و جایی که دستور داده است به عنوان نهی الهی، انسان آن را نهی کند، محصول تقوا دو چیز است یکی قرآن اگر کسی تقوا داشته باشد خدای متعال تمییز تقوا و حق را از باطل به انسان هدایت می کند.

یکی دیگر از محصولات تقوا خارج شدن و برون رفت  از فتنه ها می باشد، در خطبه 50 آقا امیر المومنین (ع) می فرماید اگر حق و باطل با هم آمیخته شوند در مجالسی یک مقدار از حق و یک مقدار از باطل با هم آمیخته شدند.

خواص هم بعضی جاها در فتنه ها ممکن است اشتباه کنند، آنجاست که انسان با تقوا با بصیرت و تقوایی که دارد گمراه نمی شود تقوا عاملی است که انسان را در فتنه ها نجات می دهد .

کسی که تقوا در او نباشد و یا ضعیف باشد دشمن راحت می تواند از روزنه ها و نقطه ضعفهایش و در اثر غفلت در او نفوذ کند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه