چهارشنبه 1396/11/4 - 9 : 9
مشخصات امام جمعه
یونسعلی گرمابی
یونسعلی گرمابی
قدمگاه (زبرخان)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/15
تفسیر سوره صافات - فتنه جدید
ارتباط با امام جمعه