سه شنبه 1397/11/2 - 9 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر كاشمر - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
سید محمد کاظم درافشان طباطبایی
سید محمد کاظم درافشان طباطبایی
امام جمعه شهر: كاشمر
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کاشمر خیایان امام خمینی ره - امام خمینی 7
تلفن دفتر امام جمعه:
05155224050
شماره فاکس:
05155224051
نشانی پایگاه اینترنتی:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/10/28
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه