شنبه 1397/4/30 - 39 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر نيشابور - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
سیدقاسم یعقوبی
سیدقاسم یعقوبی
امام جمعه شهر: نيشابور
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
ان شاءالله کشورهامستقل باشندماسال هابودفهمیدیم گفتیم ومی گوییم که این تشکیلات بین المللی سازمان ملل وحقوق بشروامثال این هاچیزی نیست جزخواسته های استعماری آمریکا به نام تجارت جهانی به نام سازمان بین المللی به نام حقوق بشربه نام امنیت جهانی صلح جهانی بانک جهانی تجارت جهانی جهانی سازی وازاین حرف های زیباوبه ظاهرمقبول وفریبنده
ان شاءالله کشورهامستقل باشندماسال هابودفهمیدیم گفتیم ومی گوییم که این تشکیلات بین المللی سازمان ملل وحقوق بشروامثال این هاچیزی نیست جزخواسته های استعماری آمریکا به نام تجارت جهانی به نام سازمان بین المللی به نام حقوق بشربه نام امنیت جهانی صلح جهانی بانک جهانی تجارت جهانی جهانی سازی وازاین حرف های زیباوبه ظاهرمقبول وفریبنده
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر نيشابور
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه