شنبه 1397/2/1 - 19 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر كوهسرخ - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
سیدقاسم دهقانی
سیدقاسم دهقانی
امام جمعه شهر: كوهسرخ
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خراسان رضوی کوهسرخ
تلفن دفتر امام جمعه:
05155824072
شماره فاکس:
05155824363
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
30002351824072
خطبه نماز جمعه 1397/1/24
خطبه های 24 فروردین 97
خطبه های 24 فروردین 97
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر كوهسرخ
محل برگزاری نماز جمعه - ریوش
ارتباط با امام جمعه