جمعه 1397/4/29 - 56 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر كوهسرخ - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
سیدقاسم دهقانی
سیدقاسم دهقانی
امام جمعه شهر: كوهسرخ
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
خراسان رضوی کوهسرخ
تلفن دفتر امام جمعه:
05155824072
شماره فاکس:
05155824363
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
30002351824072
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
خطبه های22تیر 97
خطبه های22تیر 97
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
مکان نمای مصلی شهر كوهسرخ
محل برگزاری نماز جمعه - ریوش
ارتباط با امام جمعه