دوشنبه 1397/2/3 - 6 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر رشتخوار - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
احمد طیبی
احمد طیبی
امام جمعه شهر: رشتخوار
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
میدان شهرداری روبروی شهرداری
تلفن دفتر امام جمعه:
56224471
شماره فاکس:
56224420
نشانی کانال تلگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/1/31
اگر پاسداران امروز در کشور می درخشند و کارهای بزرگ انجام می دهند به جهت ارتباط وسیعی است که با ولایت دارند
اگر پاسداران امروز در کشور می درخشند و کارهای بزرگ انجام می دهند به جهت ارتباط وسیعی است که با ولایت دارند
مکان نمای مصلی شهر رشتخوار
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه