يکشنبه 1397/7/29 - 54 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر مه ولات (فیض آباد) - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
محمد علی میری
محمد علی میری
امام جمعه شهر: مه ولات (فیض آباد)
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
مه ولات .فیض اباد
تلفن دفتر امام جمعه:
05156724000
شماره فاکس:
05156724100
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
500010607749
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
ایمان خالص مردانگی ، صراحت ، وفا وعلوهمت ، شکیبایی واستقامت وعظمت مقصد از ویژگی های انقلاب امام حسین ع بود
ایمان خالص مردانگی ، صراحت ، وفا وعلوهمت ، شکیبایی واستقامت وعظمت مقصد از ویژگی های انقلاب امام حسین ع بود
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه