سه شنبه 1397/7/24 - 13 : 6

صفحه ویژه امام جمعه شهر گلمکان - استان خراسان رضوی

معرفی امام جمعه
سیدجواد عبدی
سیدجواد عبدی
امام جمعه شهر: گلمکان
استان : خراسان رضوی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
گلمکان-خیاان شهدا- دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
0513835637
شماره فاکس:
0513835638
سامانه پیام کوتاه:
30001363000172
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
مقام معظم رهبری : بزرگترین خیانتی که در حال حاضردرحق ملت ایران صورت می گیرد این استکه عده ای وانمود می کنند که تنهاراه باقی مانده تسلیم شدن در برابر آمریکاست.
مقام معظم رهبری : بزرگترین خیانتی که در حال حاضردرحق ملت ایران صورت می گیرد این استکه عده ای وانمود می کنند که تنهاراه باقی مانده تسلیم شدن در برابر آمریکاست.
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه