يکشنبه 1397/9/25 - 41 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر اسفراين - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
قدیر محمدیان
قدیر محمدیان
امام جمعه شهر: اسفراين
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
میدان امام خمینی (ره)_مسجد اعظم امام خمینی (ره)_دفتر امام جمعه شهرستان
تلفن دفتر امام جمعه:
05837222921
شماره فاکس:
05837222921
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/5/19
گرانبهاترین و بلندترین نردبان ترقی اعتقاد به خدا می داند
گرانبهاترین و بلندترین نردبان ترقی اعتقاد به خدا می داند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه