پنج شنبه 1396/9/23 - 34 : 20
مشخصات امام جمعه
قدیر محمدیان
قدیر محمدیان
اسفراين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
امروز راه و روش رسول گرامی اسلام راه خلاصی جهان کنونی از بلایا و گرفتاری هاست
اخبار
ارتباط با امام جمعه