يکشنبه 1396/7/2 - 56 : 11
مشخصات امام جمعه
عباسعلی احمدزاده
عباسعلی احمدزاده
آشخانه (مانه و سملقان)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31

خطبه اول دعوت به تقوای الهی و...

خطبه دوم ضمن عرض تسلیت وسوگواری شهادت امام حسین(ع)و مسائل سیاسی روز...

ارتباط با امام جمعه