دوشنبه 1396/11/2 - 55 : 23
مشخصات امام جمعه
سید محمد دلبری
سید محمد دلبری
گاليكش
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/29
امام جمعه بام وصفی آباد: شرکت در انتخابات نماد مشارکت مردمی و جلوه ای از دموکراسی و مردم سالاری دینی است.
بام و صفی آباد - امام جمعه؛ حجت الاسلام «دلبری»
سجادی- امام جمعه بام و صفی آباد گفت: اندیشه نیکو، بستر تقواست و برای شناساندن بستر تقوا باید به سراغ فکر، دل و اندیشه رفت.حجت الاسلام «دلبری» تصریح کرد: حضور در عرصه های گوناگون از جمله عرصه های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و راهپیمایی  و شرکت در انتخابات نماد مشارکت مردمی و جلوه ای از دموکراسی و مردم سالاری دینی است.
اخبار
ارتباط با امام جمعه