شنبه 1396/9/25 - 3 : 5
مشخصات امام جمعه
حسین ناد علیزاده
حسین ناد علیزاده
خبوشان(تيتكانلو)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/10
دیانت ماعین سیاست ماست
اخبار
ارتباط با امام جمعه