سه شنبه 1396/1/8 - 50 : 6
مشخصات امام جمعه
حسین ناد علیزاده
حسین ناد علیزاده
خبوشان(تيتكانلو)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/8
هوشیاری مردم نسبت به شایعات دشمنان نظام
اخبار
ارتباط با امام جمعه