پنج شنبه 1396/7/27 - 24 : 14
مشخصات امام جمعه
حسین ناد علیزاده
حسین ناد علیزاده
خبوشان(تيتكانلو)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
بازی جدیدآمریکادربرجام
 
بازی جدیدآمریکادربرجام(که استارتش حمله به سپاه بود)کم کردن توان دفاعی ونفوذایران است.
مسٶلین نظام باوحدت کلمه آماده تقابل بابدعهدیهای آمریکاباشند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه