پنج شنبه 1395/12/5 - 46 : 3
مشخصات امام جمعه
حسین ناد علیزاده
حسین ناد علیزاده
خبوشان(تيتكانلو)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/8
هوشیاری مردم نسبت به شایعات دشمنان نظام
اخبار
ارتباط با امام جمعه