يکشنبه 1396/2/10 - 9 : 23
مشخصات امام جمعه
حسین ناد علیزاده
حسین ناد علیزاده
خبوشان(تيتكانلو)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/8
هوشیاری مردم نسبت به شایعات دشمنان نظام
اخبار
ارتباط با امام جمعه