پنج شنبه 1396/5/26 - 18 : 6
مشخصات امام جمعه
حسین ناد علیزاده
حسین ناد علیزاده
خبوشان(تيتكانلو)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/6
نمازجمعه نمادبصیرت و وحدت است.

بسمه تعالی

خطبه های نمازجمعه تیتکانلو6مرداد96

خطبه اول:ویژگی انسانهای باکرامت

با توجه به قرارگرفتن دردهه کرامت چندنکته پیرامون ویژگی انسانهای کرامت با تاسی والگو گرفتن از انسانهای والا حائزاهمیت است.

کرامت یکی ازصفات باریتعالی است(اقراوربک الاکرم)

کرامت یکی ازصفات پیامبرخداست(انه لقول رسول کریم)

کرامت یکی ازصفات ائمه اطهاراست(زیارت جامعه کبیره:واصول الکرم)

کرامت درچهره انسان یعنی روح بلند,همت والا,صفات وارزشهای کمال درکنارعبادت و دیانت

 

ویژگیها:

1-شاکربودن خدا در هر حالی

وقتی که خدابه انسان براساس مصلحتی نعمتی عطا کرده است انسان درکناراستفاده ازنعمتهانبایدازحدودش تجاوزکندکه تبدیل به کفران شود.

شکرنعمت یک بخشآن لفظی وقولی است ویک بخش آن صرف نعمت درمسیرصحیح ودرست است.

2-خدمت وحل مشکلات دیگران درصورت توانایی

کسی بامال ,کسی با موقعیت,کسی با اعتماددیگران به اومیتواندمشکلات مردم راحل کند, گره ای ازکاربگشاید,دردی را التیام ببخشد.نماز و روزه یک بخش ازبنده بودن است.

3-نادیده گرفتن خطای دیگران

مولا علی علیه السلام:بزرگترین نشانه انسانهای باکرامت ایناست که ازخطای دیگران بگذرد.

دراحوالات هرکدام از ائمه اطهار دیده میشودمثل امام مجتبی درمقابل مرد شامی

مثل امام رضا درمقابل عده ای که به امام توهین کردندازپذیرفتن ولایتعهدی.

 

خطبه دوم:

5مردادسالروزاقامه نمازجمعه

-نمازجمعه عبادتی است که تمام فروعات دین درآن دیده میشود.

-نمازجمعه نمادبه هم پیوستگی مردم واجتماع است.

دراسلام به جماعت تاکیدشده است:

اجتماع هرروزه:نمازجماعت+اجتماع هفتگی:نمازجمعه+اجتماع ماهانه درسطح گسترده تر:نمازعیدین+اجتماع سالانه:مناسک حج

درتمام این اجتماعات هم عبادت و معنویت دیده میشود وهم بصیرت وسیاست

-شعارجدایی دین ازسیاست تبلیغات استعماری است.

شهادت ائمه اطهاریعنی مبرزه سیاسی آنهادرمقابل مستکبرین

-نمازجمعه یک پایگاه ارتباط جمعی است.پایگاه روشنگری وبصیرتی ست.

نمازجمعه یک پایگاه کهنه نشدنی است و کانون مقاومت است نمونه آن شهدای محراب و وقایعی که درفلسطین میگذرد که صهیونیستها هراس دارند ازنمازجمعه درمسجدالاقصی

 

تشکرازاقشارمختلف مردم,زن و مرد-پیر و جوان-شهری و روستایی که ازسنگرنمازجمعه دفاعوحمایت میکنند.

 

-دیداررئیس جمهوربا فرماندهان سپاه

پیام این دیدارنشان دهنده روحیه وفاق و همدلی و انسجام بین مسولان نظام است که بایدتداومداشته باشد.

هرنهادی درقانون اساسی یک وظیفه ای دارد.وظیفه سپاه نگهبانی وحفظ دستاوردهای انقلاب و وظیفه قوه مجریه هم اداره اموراجرایی و خدمت به مردم است.

اگرچه اختلاف سلیقه ها دربرخری امور وجوددادردامامنافع ملی نبایدنادیده گرفته شود.

این وحدت مثل یک پادزهری است که کشوررادربرابرآفتها وآسیبها بیمه میکند.

 

-          بازهم آمریکا بازهم تحریم,این موضوعات تبدیل به مشق شب شده است

طبق گفته هایشان:گسترده ترین تحریم تاریخ علیه ایران

-امام راحل:رابطه ایران وآمریکا رابطه گرگ ومیش ست.

(برجام بهانه ای بوده برای شناخت بیشترآمریکا برای چه های نسل سوم وچهارم انقلاب)

مسولین نظامبایدازحالت انفعالی و موضعگیری زبانی,ایمیلی و توئتیری خارج شوند.

-آمریکائیهاچکار بایدکنندکه نقض برجام تلقی شود.

-یک سوال که جوابش را مسولین مربوطه بایدبدهند:آیاایران میتوانددرمقابل نقض برجام توسط آمریکا,شکایت کند؟؟؟

اخبار
ارتباط با امام جمعه