يکشنبه 1397/4/31 - 45 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر رازوجرگلان - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
امام جمعه شهر: رازوجرگلان
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/4/1
خطبه های نماز جمعه 1تیر ماه 97
خطبه های نماز جمعه 1تیر ماه 97
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر رازوجرگلان
محل برگزاری نماز جمعه - مصلی و مجموعه فرهنگی شهر راز
ارتباط با امام جمعه