جمعه 1396/4/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
رازوجرگلان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
رعایت تقوا الهی ، طاعت الهی و همچنین وجود اخلاص در ماه مبارک رمضان
اخبار
ارتباط با امام جمعه