پنج شنبه 1397/2/6 - 44 : 21

صفحه ویژه امام جمعه شهر رازوجرگلان - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
امام جمعه شهر: رازوجرگلان
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/1/17
خطبه های نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر رازوجرگلان
محل برگزاری نماز جمعه - مصلی و مجموعه فرهنگی شهر راز
ارتباط با امام جمعه