جمعه 1395/11/1 - 22 : 13
مشخصات امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
رازوجرگلان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
گرامیداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
اخبار
ارتباط با امام جمعه