پنج شنبه 1397/7/26 - 33 : 12

صفحه ویژه امام جمعه شهر رازوجرگلان - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
نایب علی نوروزی
نایب علی نوروزی
امام جمعه شهر: رازوجرگلان
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
خطبه های نماز جمعه 20 مهرماه 97
خطبه های نماز جمعه 20 مهرماه 97
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه