پنج شنبه 1396/5/26 - 13 : 2
مشخصات امام جمعه
محمدجواد سعیدی
محمدجواد سعیدی
سنخواست
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
خطبه نمازجمعه حاجی سعیدی
امام جمعه سنخواست با اشاره به روز حمایت از صنایع کوچک گفت: متاسفانه صنایع کوچک به فراموشی سپرده شده است.حجت الاسلام «سعیدی» افزود: جوان ها به دنبال مهارت آموزی بروند.وی ابراز کرد: عده ای از فرزندان شیعه به رهبری سید حسن نصرا... توانستند در جنگ 33 روزه کفار را شکست دهند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه