دوشنبه 1396/8/1 - 35 : 0
مشخصات امام جمعه
محمدجواد سعیدی
محمدجواد سعیدی
سنخواست
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
خطبه نمازجمعه حاجی سعیدی
امام جمعه سنخواست گفت: یکی از فضیلت های انبیای الهی حسن خلق است و انسان به دنبال شناخت خداوند می رود.حجت الاسلام «سعیدی» با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا افزود: ترامپ آدم ابلهی است و باید جواب این ابله را محکم بدهیم.
اخبار
ارتباط با امام جمعه