پنج شنبه 1396/1/3 - 47 : 20
مشخصات امام جمعه
محمدجواد سعیدی
محمدجواد سعیدی
سنخواست
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/27
خطبه های نمازجمعه حاجی سعیدی

امام جمعه سنخواست  باتوجه به تجربیات تلخ سال گذشته گفت:دربحث صنعت هسته ای چه شهدایی دادیم تااینکه صنعت هسته ای مارونق بگیرد ولی حال آمریکایی ها به راحتی بتن درصنعت هسته ای ماریختندحجت الاسلام والمسلمین سعیدی افزود یکی دیگرازتجربیات سال 95 حقوقهای نجومی بگیران بود که بایدبیشتربررسی شودتااینکه حق بیت المال به راحتی ضایع نشود.وی خاطرنشان کردند که:افکارلیبرالی نبایدجای خودرادرمدارس مابازکند چون درسرزمین آندلس دشمن باجنگ نرم وجنگ فرهنگی توانست مسلمانان راشکست دهد.

اخبار
ارتباط با امام جمعه