پنج شنبه 1396/5/26 - 20 : 6
مشخصات امام جمعه
حسین کوثری
حسین کوثری
شيروان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
نسخه قرآنی برای همه ملت ها ایستادگی در مقابل شیاطین است

امام جمعه شیروان گفت: بیشتر آسیب های اجتماعی از محیط خانه به اجتماع سرریز می شود.حجت الاسلام «کوثری» افزود: غرور بی جا، بی احترامی، عدم شناخت و درک یکدیگر، خواسته های بزرگ و غیر معقول، دیگران را وارد زندگی شخصی کردن و تحقیر یکدیگر از آسیب های حوزه خانوادگی و زندگی است.وی با تبریک 23 مرداد سالروز پیروزی جبهه مقاومت لبنان بر ارتش سرتاپا مسلح رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه گفت: نسخه قرآنی برای همه ملت ها این است که هر قوم و ملتی که ارباب خود را فقط خدا دانست و در این راه در مقابل شیاطین ایستادگی کرد، پیروز خواهد شد.

ارتباط با امام جمعه