سه شنبه 1397/7/24 - 47 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر فاروج - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
عباسعلی قلی زاده
عباسعلی قلی زاده
امام جمعه شهر: فاروج
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
فاروج بلوار امام رضا(ع) امام رضا3پ91
تلفن دفتر امام جمعه:
05836422046
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/7/20
چرا به نیروهای بومی که آشناتر ودلسوز تر هستند اعتماد نمی شود
چرا به نیروهای بومی که آشناتر ودلسوز تر هستند اعتماد نمی شود
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه