دوشنبه 1396/4/5 - 38 : 16
مشخصات امام جمعه
ابوالقاسم تاتاری
ابوالقاسم تاتاری
گرمه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
فرمايش رهبري كه فرمود مواظب اين ويروس باشيد كه دشمن وارد افكار شما كرده است چرا ما بايد در قضيه تحريم ها طوري رفتار كنيم كه دشمن با وقاحت تمام تحريم هارا تصويب كند و با بي شرمي بگويد ميدان در دست ما است
به گزارش( نوباغي)نماز جمعه اين هفته شهرستان گرمه به امامت امام جمعه محبوب شهرستان گرمه حضرت حجت السلام والمسلمين تاتاري منعقد شد خطيب جمعه در خطبه اول پس از خسته نباشيد و خدا قوت به مردم عزيز گرمه جهت حضور در تظاهرات دشمن شكن اشاره به قوم يهود فرمودند و طبق نص صريح قران خودشان را يك سرگردن از ساير ملت ها بالا ميدانستند و اين روحيه و خوي استكباري نسبت به ساير ملت ها و امت ها باعث شد ملت ها را تحت سلطه خود بگيرند و ساير ملت ها و امت ها هر جا كه اين ها قرار گرفتند باعث شد روي خوش نبينند و نمونه ان همين فرزند نامشروع نظام سلطه يعني اسرائيل كه حدود 67سال كه در منطقه خاور ميانه و در قلب جهان اسلام كه با تزوير و خيانت و غضب جاي گرفت و ديگه امنيت و اسايش ملت ها را از بين برد و گروه هايي مثل داعش طالبان و القاعده تاسيس كردند و از ان به بعد جهان اسلام اب خوش از گلويش پايين نرفت و تنها راه نجات دنياي اسلام حذف اين فرقه فاسد جغرافياي نظام هستي ميباشد خطيب جمعه در خطبه دوم پس از دعوت خود و ديگران به تقوي الهي دخالت استگبار جهاني به ويژه نظام جمهوري اسلامي در عرصه مختلف چه نظامي چه فرهنگي چه سياسي تحريم ميكنند و تهديد ميكنند نمونه ان فتنه 78و88كه جرا در انتخابات شركت ميكنند يا اين كه چرا موشك داريد ودر ادامه در ناامني كشور و ترقه بازي مشت محكمي بر دهان دشمن زدند كه قران كريم ميفرمايد وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي و مسولان ما بايد به دو نكته توجه داشته باشند 1-چرا استكبار اميد وار است و به نفوذ هايش اعتماد دارد 2-فرمايش رهبري كه فرمود مواظب اين ويروس باشيد كه دشمن وارد افكار شما كرده است چرا ما بايد در قضيه تحريم ها طوري رفتار كنيم كه دشمن با وقاحت تمام تحريم هارا تصويب كند و با بي شرمي بگويد ميدان در دست ما است
اخبار
ارتباط با امام جمعه