چهارشنبه 1396/7/26 - 12 : 11
مشخصات امام جمعه
ابوالقاسم تاتاری
ابوالقاسم تاتاری
گرمه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
جريان نفاق و دوگانگي رئيس جمهور امريكا كه ميخواهد در نظام جمهوري اسلامي ايجاد كند و به سپاه پاسداران حمله ميكند و ميخواهد وانمود كند سپاه يك مجموعه ترو ريستي است و سپاه را تهديدي براي منطقه مينامد در حالي كه سپاه تهديد براي خودشان و نوكران ان ها هستند
به گزارش نوباغي نماز جمعه اين هفته شهرستان گرمه به دامامت امام جمعه محبوب اين شهرستان حضرت حجت الاسلام والمسلمين تاتاري منعقد گرديد خطيب جمعه در خطبه اول اشاره يكي ديگر از صقات متقيان نمودند كه عبارت از وقتي از ان ها تمجيد و تعريف ميشود ميترسند كه چند حالت به او دست ميدهد 1-همان ترس 2-ميگويد من خودم را بهتر ميشناسم 3-ميگويد خداوند دانا تر است 4-خواهش از خداوند متعال در برابر ان چه ميگويند بالاتر قرار دهد 5-هيچ وقت راضي نيست ديگران ازش تمجيد كنند و گروه ديگر كساني هستند كه حتي به ناحق توقع دارند از ان ها تعريف شود خطيب جمعه در خطبه دوم پس از دعوت خود و ديگران به تقوي الهي اشاره به چند موضوع داشتند شهادت امام سجاد به روايتي 25محرم الحرام است را تسليت گفتند 2-جريان نفاق و دوگانگي رئيس جمهور امريكا كه ميخواهد در نظام جمهوري اسلامي ايجاد كند و به سپاه پاسداران حمله ميكند و ميخواهد وانمود كند سپاه يك مجموعه ترو ريستي است و سپاه را تهديدي براي منطقه مينامد در حالي كه سپاه تهديد براي خودشان و نوكران ان ها هستند 3-اتخاذ سياست غير انساني و اخلاقي كه امريكا در مورد برجام گرفته و همه دينيا يك طرف و او يك طرف و اين ها حماقت را به جايي رسانده اند كه ميگويد هر كشوري كه ميخواهد با امريكا قرداد ببندد يا معاهده اي را امضا كند بايد نظر رئيس جمهور اينده امريكا را مد نظر بگيرد شايد او اين قرار دادد را قبول نكند
اخبار
ارتباط با امام جمعه