يکشنبه 1395/11/3 - 15 : 7
مشخصات امام جمعه
هادی معصومی
هادی معصومی
شوقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
بعضی ها می خواهند آیت الله هاشمی را به نفع خود مصادره کنند.هاشمی متعلق به نظام وانقلاب است وتعلق به هیچ جناح وگروهی ندارد
خطبه های نماز جمعه شوقان نماز جمعه این هفته به امامت حضرت حجت الاسلام واالمسلمین معصومی امام جمعه محبوب شهر شوقان اقامه گردید خطیب جمعه درخطبه اول به دیگرصفات متقین (( عفت وپاکدامنی ))اشاره داشتند. ایشان خاطر نشان کردند: مهمترین عامل برای عفت عمومی و پاکدامنی جامعه حجاب زنان است. تربیت فرزندان عفیف وپاکدامن بر عهده پدران ومادران غیرتمند جامعه است..خطیب جمعه در ادامه افزودند: حجاب، به معناي پوشش اسلامي بانوان، دارای دو بعد1- انجام دهند 2- انجام ندهند است بعد اول آنست که تمام بدن جزء گردی صورت وکفین را بپوشانند وبعد دیگر که نباید انجام دهند این است که خودنمایی نکنند.و اين دو بعد بايد در کنار يکديگر باشند؛ تا حجاب اسلامي محقق شود. گاهي، ممکن است يک بعد باشد ولي ديگري نباشد که در اين صورت، نمي توان گفت که حجاب اسلامي محقق شده است. ایشان درادامه خاطر نشان کردند: حجاب های دیگری در قرآن آمده است وآن 1- حجاب چشم-, اي رسول، به مردان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند» . (سوره ي نور، آيه ي 30) 2- حجاب گفتار - زنها نازک و نرم با مردان سخن نگوييد، مبادا آن که دلش بيمار (هوا و هوس) است، به طمع افتد. (سوره ي احزاب، آيه ي 32) و3- حجاب رفتار است - وآن طور پاي به زمين نزنند که خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود . (سوره ي نور، آيه ي 31) خطیب جمعه در خطبه دوم رحلت استوانه نظام ویار دیرین رهبری را به مقام معظم رهبری ومردم تسلیت گفتند وافزودند: بعضی ها می خواهند آیت الله هاشمی را به نفع خود مصادره کنند.هاشمی متعلق به نظام وانقلاب است وتعلق به هیچ جناح وگروهی ندارد افزودند: فقط درشعارطرفدار بودن کافی نیست در عمل هم باید طرفدار بود.هاشمی تابع انقلاب واستکبار ستیز بود کسی نمی تواندطرفدار این شخصیت باشد ولی استکبار ستیز نباشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه