يکشنبه 1397/4/31 - 45 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر شوقان - استان خراسان شمالی

معرفی امام جمعه
هادی معصومی
هادی معصومی
امام جمعه شهر: شوقان
استان : خراسان شمالی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
خطبه نماز جمعه 1397/4/29
شرط اصلی موفقیت در عرصه ها برخورداری از روحیه قوی ,انگیزه ,شجاعت وعزم راسخ استj
شرط اصلی موفقیت در عرصه ها برخورداری از روحیه قوی ,انگیزه ,شجاعت وعزم راسخ استj
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر شوقان
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه