شنبه 1396/9/25 - 5 : 5
مشخصات امام جمعه
هادی معصومی
هادی معصومی
شوقان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
نباید کار فرهنگی را به تاخیر انداخت.
خطبه های نماز جمعه شوقان نماز جمعه این هفته شهر شوقان به امامت حجت الاسلام بای اقامه گردید خطیب جمعه با استناد به آیات الهی ابراز داشتند : توبه کنندگان ومطهرین در نزد خدا محبوب هستند.راههای محبوب شدن در نزد خداوند 1-کثیر الذکر باشیم 2- ترک محبت دنیا 3- پیروی از اهل وبیت 4- همنشینی با فقرا5- عمل به قرآن است. خطبه دوم خطیب جمعه در ابتدا خطبه ضمن دعوت خود ومردم به تقوی الهی پیرامون مناسبتها در تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز داشتند: در مقابل فرهنگ جامعه همه ما مسئولیم, هرکس بنوبه خود در ارتقاء فرهنگ جامعه مسئول است.کارفرهنگی زمانبر است .کار فرهنگی را با دقت وظرافت ودر اسرع وقت باید انجام داد.و نباید کار فرهنگی را به تاخیر انداخت.
اخبار
ارتباط با امام جمعه