دوشنبه 1396/3/8 - 38 : 8
مشخصات امام جمعه
سید قدرت الله ناصری
سید قدرت الله ناصری
بهبهان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه