شنبه 1395/11/2 - 46 : 16
مشخصات امام جمعه
سید قدرت الله ناصری
سید قدرت الله ناصری
بهبهان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه