دوشنبه 1396/2/4 - 55 : 11
مشخصات امام جمعه
سید قدرت الله ناصری
سید قدرت الله ناصری
بهبهان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه