شنبه 1395/11/2 - 49 : 16
مشخصات امام جمعه
غلامحسین محمدی فخر
غلامحسین محمدی فخر
جایزان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه