يکشنبه 1395/12/8 - 11 : 9
مشخصات امام جمعه
غلامحسین محمدی فخر
غلامحسین محمدی فخر
جایزان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه