شنبه 1396/8/27 - 48 : 9
مشخصات امام جمعه
غلامحسین محمدی فخر
غلامحسین محمدی فخر
جایزان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
یشان ضمن ابرازهمدردی به حادثه دیدگان زلزله استان کرمانشاه ،گفتند: درحال حاضرهموطنان مادراین خطه ی خونگرم نیازمبرم به کمک های شمادارندلذاکمک های خودرا به حوزه بسیج شهید باهنرجایزان تحویل نمایید.
گزیده ای ازخطبه های این هفته نمازجمعه جایزان به امامت حجت الاسلام والمسلمین محمدی فخربتاریخ ۹۶/۸/۲۶ خطبه اول: توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا لباس تقوا لباس سفیدوروشن است که هرلکه کوچک درآن نما یان است ،لباس تن انسان راازرسوائی وعریان بودن حفظ می کند ولی اهل تقوادرمحل امن وامان پروردگارند. سه طائفه نزدخداشفاعت می کنند:اول انبیا ءالهی ،دوم علماءوسوم شهداء امام حسن مجتبی (ع)می فرمایند:آثارمرگباراساسی ترین آفتها وبلاهای اجتماعی واخلاقی عبارتنداز؛ بلای تکبر؛بلایی است که دین وآیین انسان راتباه می سازد، شیطان به خاطراین بلای بزرگ اجتماعی وفردی ،موردلعنت قرارگرفت وازدرگاه حق رانده شد. بلای حرص؛دشمن رشدوکمال انسان است وبه خاطر آن بلا بود که آدم ازبهشت پرطراوت وزیبای خدا رانده شد. بلای حسد؛رهبر بداندیشی هاوبد رفتاریهاست وبخاطر آلودگی به این صفت بودکه قابیل باکشتن برادرش هابیل به سوی تباهی رفت. خطبه ی دوم: حجت الاسلام والمسلمین محمدی فخردرابتدای خطبه دوم ضمن سفارش به رعایت تقوا عنوان کردنداگرکسی پی به عظمت الهی ببردگناه نمی کندلذا برای تمام مامسلمانان ضرورت شناخت پروردگارامری مهم است امروزه شاهدفسادآشکاردربین بعضی ازمردم هستیم که بایدما بامسئله امربه معروف ونهی ازمنکر فاصله نگیریم وجلوی این معصیت های آشکاررابگیریم مناسبتها: رحلت جانگدازحضرت رسول اکرم(ص)،۱۱هجری قمری شهادت امام حسن مجتبی(ع) شهادت امام رضا(ع) هجرت حضرت رسول اکرم(ص) ازمکه به مدینه ومبداتاریخ هجری ولیله المبیت آغازهفته بسیج،هفته بسیج بهانه زنده نگه داشتن روح بسیجی است که سدی عظیم درمقابل حیله دشمنان انقلاب می باشد. ایشان ضمن ابرازهمدردی به حادثه دیدگان زلزله استان کرمانشاه ،گفتند: درحال حاضرهموطنان مادراین خطه ی خونگرم نیازمبرم به کمک های شمادارندلذاکمک های خودرا به حوزه بسیج شهید باهنرجایزان تحویل نمایید. درادامه ی خطبه ها ضمن اشاره به مسئله اقتصادمقاومتی به مسئولان هشداردادکه این موضوع راجدی بگیرند. درپایان خطبه ها به مسئله بیکاری جوانان دربخش جایزان اشاره کردندوگفتند:امروزه بیشترازهروقتی جوانان نیازمندسرمایه داران جهت سرمایه گذاری دربخش برای رونق کارو اشتغال می باشند. روابط عمومی ستادنمازجمعه جایزان
ارتباط با امام جمعه