دوشنبه 1396/11/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
غلامحسین محمدی فخر
غلامحسین محمدی فخر
جایزان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
اززحمات سیدرضا تقوی ریاست سابق شورای سیـــــاستگذاری ائــــــمه جمعه کـــــــــــشورتشــــــــــــکرنــــــمودندو انتصاب حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری را بعنوان ریاست شــــــورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور راتبریک گفتند.
گزیده ای ازخطبه های این هفته نمازجمعه جایزان بتاریخ۹۶/۱۰/۲۹ خطبه اول: حجت الاسلام والمسلمین محمدی فخرامام جمعه جایزان درابتدای خطبه اول ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی،گفتند:تقوا بهترین توصیه به عبادت است وبهترین سعادت در آخرت است. ایشان گفتندکه ۱۲۴هزارپیغمبرمبعوث گردیدند که انسانها راتوصیه به تقوا کنندواگرخدای نکرده متقی نباشیم، روزقیامت همه آنها علیه انسانهای غیرمتقی شهادت می دهند. گناه گاهی اعمال صالحه انسان را حبط وخراب می کند. حاج آقا محمدی فخردرادامه ی خطبه به مباحث وراههای بشربرای خداشناسی اشاره کردندوگفتند:یکی ازاین راهها ، راه عقل یاراه برهان واستدلال است ، که میتوان گفت برهان امکان ووجوب یاعلت ومعلول هرموجودی راما دراین جهان وابسته می بینیم،لذاعلت ومعلول بایدمنتهی به علتی شودکه خودمعلول چیزی نباشدووجودش ازخودش باشد. خطبه دوم: حاج آقا محمدی فخردرابتدای خطبه دوم ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفتند:پرهیزازگناه وگناهکا ری باعث ترقی وپاکی انسان درورطه تقوا می گردد. ایشان به مسئله امربه معروف ونهی ازمنکرباتوجه به احادیث وروایات اشاره کردندوگفتند: پیامبراسلام(ص)می فرمایند:نگاه تیری مسموم ازتیرهای شیطان است که هر کس ازترس خدا آن راترک کند،خداوند ایمانی به اومی دهدکه شیرینی آن را دردل خوداحساس می کند. حضرت علی(ع)فرمودند:درمحضررسول خدا(ص)بودیم که فرمودند:به من بگویید بهترین وپسندیده ترین چیزبرای یک زن مسلمان چیست؟ماهمه ازپاسخ عاجز ماندیم،سپس ازخدمت حضرت بیرون آمدیم ومن به خانه برگشتم وقضیه را به حضرت فاطمه(س)اطلاع دادم و زهرای مرضیه اظهارداشت :بهترین چیز برای یک زن مسلمان آن است که مردهای نامحرم را نبیندومردهای اجنبی هم اورا نبینند،آنگاه برگشتم واین جواب را به پیغمبردادم،وپیامبرازشنیدن این جواب به قدری خوشحال شد که فرمود: حقا فاطمه پاره ی تن من وجزء وجود من است. مناسبت ها: روز هوای پاک،روزغزه نمادمقاومت فلسطین ،سوم بهمن ولادت حضرت زینب(س)وروزپرستار،وفات شهادت گونه مجاهدان عرصه اقتصادکشوردرنفتکش سانچی ازجمله مناسبتهایی بودکه به انها اشاره گردید. امام جمعه محترم جایزان درپایان خطبه ها،اززحمات سیدرضا تقوی ریاست سابق شورای سیـــــاستگذاری ائــــــمه جمعه کـــــــــــشورتشــــــــــــکرنــــــمودندو انتصاب حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری را بعنوان ریاست شــــــورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور راتبریک گفتند. روابط عمومی ستادنمازجمعه جایزان
اخبار
ارتباط با امام جمعه