دوشنبه 1396/11/2 - 45 : 23
مشخصات امام جمعه
سیدمنتصر هاشمی
سیدمنتصر هاشمی
چمران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
افتتاح پروژه های عمرانی
افتتاح پروژه آبرسانی کوی عمارشهر چمران توسط امام جمعه محترم حجت الاسلام والمسلمین سید منتصر هاشمی مقارن با سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل
سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل
افتتاح پروژه ی ابرسانی به کوی عمار شهر چمران توسط امام جمعه حجت الاسلام والمسلمین سید منتصر هاشمی همگام با شعار سال مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل 
ارتباط با امام جمعه