پنج شنبه 1397/3/3 - 28 : 6

صفحه ویژه امام جمعه شهر چمران - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
سیدمنتصر هاشمی
سیدمنتصر هاشمی
امام جمعه شهر: چمران
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر چمران
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه