شنبه 1396/4/31 - 21 : 3
مشخصات امام جمعه
قاسم هاشمی
قاسم هاشمی
حميديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
بسم الله الرحمن الرحیم
اخبار
ارتباط با امام جمعه