سه شنبه 1396/7/4 - 31 : 14
مشخصات امام جمعه
قاسم هاشمی
قاسم هاشمی
حميديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
بسم الله الرحمن الرحیم
اخبار
ارتباط با امام جمعه