شنبه 1396/8/27 - 49 : 9
مشخصات امام جمعه
قاسم هاشمی
قاسم هاشمی
حميديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه