يکشنبه 1395/12/8 - 10 : 9
مشخصات امام جمعه
قاسم هاشمی
قاسم هاشمی
حميديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ارتباط با امام جمعه