دوشنبه 1396/11/2 - 45 : 23
مشخصات امام جمعه
قاسم هاشمی
قاسم هاشمی
حميديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
اخبار
ارتباط با امام جمعه