چهارشنبه 1396/6/29 - 22 : 18
مشخصات امام جمعه
احمد ساری اصل
احمد ساری اصل
هنديجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
.
.
ارتباط با امام جمعه