دوشنبه 1396/8/29 - 33 : 22
مشخصات امام جمعه
احمد ساری اصل
احمد ساری اصل
هنديجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
.
.
ارتباط با امام جمعه