سه شنبه 1396/10/26 - 6 : 13
مشخصات امام جمعه
احمد ساری اصل
احمد ساری اصل
هنديجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22
.
ارتباط با امام جمعه