دوشنبه 1396/8/29 - 31 : 22
مشخصات امام جمعه
سید مجید شرفی
سید مجید شرفی
شادگان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/15
عملیات والفجر۸ جنگ را به سود ایران تغییر داد
اخبار
ارتباط با امام جمعه