چهارشنبه 1396/6/29 - 19 : 18
مشخصات امام جمعه
سید مجید شرفی
سید مجید شرفی
شادگان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/15
عملیات والفجر۸ جنگ را به سود ایران تغییر داد
اخبار
ارتباط با امام جمعه