سه شنبه 1396/10/26 - 10 : 13
مشخصات امام جمعه
سید مجید شرفی
سید مجید شرفی
شادگان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/15
عملیات والفجر۸ جنگ را به سود ایران تغییر داد
اخبار
ارتباط با امام جمعه