سه شنبه 1396/10/26 - 11 : 13
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین غبیشاوی
عبدالحسین غبیشاوی
ماهشهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه