دوشنبه 1397/5/1 - 20 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر مسجد سليمان - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
محمد صادق امینی
محمد صادق امینی
امام جمعه شهر: مسجد سليمان
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
آرشيو خطبه ها
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
اخبار امام جمعه
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
مکان نمای مصلی شهر مسجد سليمان
متاسفانه برای این قسمت محتوایی یافت نشد.
ارتباط با امام جمعه