چهارشنبه 1396/6/29 - 20 : 18
مشخصات امام جمعه
خلیل امیری‌فر
خلیل امیری‌فر
ملاثاني
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه