دوشنبه 1396/8/29 - 34 : 22
مشخصات امام جمعه
خلیل امیری‌فر
خلیل امیری‌فر
ملاثاني
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه