سه شنبه 1396/10/26 - 7 : 13
مشخصات امام جمعه
خلیل امیری‌فر
خلیل امیری‌فر
ملاثاني
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه