دوشنبه 1397/5/1 - 16 : 8

صفحه ویژه امام جمعه شهر انديمشك - استان خوزستان

معرفی امام جمعه
سیدمصطفی حسینی نوری
سیدمصطفی حسینی نوری
امام جمعه شهر: انديمشك
استان : خوزستان
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان اندیمشک بلوار راه آهن جنب مصلی
تلفن دفتر امام جمعه:
06142624141
شماره فاکس:
06142628901
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/4/22
شورای نگهبان را ضامن اسلامیت کشور و اسلامی بودن و حراست از قانون
شورای نگهبان را ضامن اسلامیت کشور و اسلامی بودن و حراست از قانون
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر انديمشك
محل برگزاری نماز جمعه - مصلی جمعه اندیمشک
ارتباط با امام جمعه