پنج شنبه 1396/9/23 - 31 : 20
مشخصات امام جمعه
سید محمدیوسف افروغی
سید محمدیوسف افروغی
بهمئي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
فاجعه میانمار باید از طریق مجامع بین المللی پیگیری شود
اخبار
ارتباط با امام جمعه