سه شنبه 1396/1/8 - 50 : 2
مشخصات امام جمعه
سید نورالله افشار
سید نورالله افشار
چرام
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
:وقت حمله به منتقدان نیست؛دولت در بحث اقتصاد مقاومتی چه کاری انجام داده است؟

وقت حمله به منتقدان نیست؛دولت در بحث اقتصاد مقاومتی چه کاری انجام داده است؟

خطیب جمعه چرام در خطبه های این هفته چرام گفت:وقت حمله به منتقدان نیست؛دولت در بحث اقتصاد مقاومتی چه کاری انجام داده است؟

,سید نورالله افشار امام جمعه چرام در نمازجمعه این هفته شهر چرام بیان کرد:همانطور که از آیات الهی استنباط می شود،ما باید از تجربیات تلخ دیگران عبرت بگیریم چراکه در غیر اینصورت مایه عبرت دیگران خواهیم بود.

افشار در خطبه دوم نماز جمعه چرام با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بیان کرد:با توجه به جنگ مهم اقتصادی میان کشورها نام گزاری سال متناسب با این مساله بود و امسال نیز سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گزاری شد.

امام جمعه چرام اضافه کرد:در سال92که این دولت بر روی کار آمد،نام سال توسط رهبر انقلاب حماسه سیاسی و اقتصادی نامیده شده بود؛رئیس جمهور نیز قول داد تا در 100روز ابتدایی دولتش،وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.

وی افزود:رئیس جمهور نیز بیان کردند که آن چنان رونق اقتصادی ایجاد کنند که مردم نیازمندیارانه45هزارتومانی نباشند.. و امسال که سال پایانی دولت است باید کارنامه خود را در مسائل اقتصادی به اطلاع مردم برساند.

خطیب جمعه چرام ادامه داد:وقت حمله به منتقدان نیست؛دولت در بحث اقتصاد مقاومتی چه کاری انجام داده است؟

 وی افزود:یکی از نکات مهم در اقتصاد مقاومتی رونق بنگاه های داخلی و توجه به ظرفیت های درونی  است.

افشار ادامه داد:اما آمارها بیان می کنند که رکورد واردات از کشور چین شکسته شده و حجم زیادی از کالاهای چینی در ایران که معنای این مطلب از بین بردن توان و ظزفیت کارخانه های داخلی است.

افشار در ادامه اظهار کرد:حتی رئیس جمهور آمریکا متوجه این امر مهم اقتصادی شد و و شعارش به مردم کشورش خرید جنس آمریکایی برای متحول اقتصاد خودشان است.

امام جمعه چرام در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بیکاری و جیب مردم اشاره کرد و گفت:آقای رئیس جمهور بیان کردند که ملاک آمارها نیست بلکه جیب و قدرت خرید مردم است اما آنچه در جامعه مشاهده می شود،معیشت مردم دغدغه و مشکل اصلی خانوارها است و مردم در این زمینه مشکل جدی دارند.

خطیب جمعه چرام افزود:پس از این موضوع مشکل بیکاری جوانان است که این دو مشکل با تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی قابل حل است.

وی ادامه داد:به جای توجه به توان داخلی همه ی توان دولت بر مذاکره با آمریکا گذاشته شد که برای مردم و کشور منفعتی نداشت و هر روز تحریم جدیدی بر تحریم های ایران افزوده می شود.

ارتباط با امام جمعه