دوشنبه 1396/9/27 - 33 : 8
مشخصات امام جمعه
سید نورالله افشار
سید نورالله افشار
چرام
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
چند درصد از وعده های مناظرات باتوجه به تقوای سیاسی،عمل و پیگیری شد

ام جمعه موقت چرام:

حمله های رئیس جمهور به مسکن مهر به دور از انصاف است/آقای نوبخت تفاوت در گفتار تا چه اندازه؟؟

این مسئول تصریح کرد:باید در مورد مسکن مهر که حمله های زیادی توسط رئیس جمهور به این حوزه شد،از مردم باید سوال کرد چراکه همه ی دولت ها خدوم بوده و این نوع حمله،به دور از انصاف است.

 

حجت الاسلام مجتبی فرهمند با اشاره به انواع تقوا بیان کرد:ما باید در عمل کلمه تقوا را رعایت کنیم تا با اتفاقات بد با توجه به روایات،دچار خطر نشویم.

وی افزود:برخی مواقع تقوا شخصی بوده که میان بنده و خداوند است.

امام جمعه موقت چرام ادانه داد:چند درصد از وعده های مناظرات باتوجه به تقوای سیاسی،عمل و پیگیری شد.

حجت الاسلام فرهمند افزود:اما بخش اعظم تقوا مرتبط با حرام و واجبات احکام الهی است که انسان نباید دچار شود و در غیر اینصورت،میتواند با توبه برگردد.

وی با اشاره به سخنان سخیف ترامپ اظهار کرد:یک حرکت خبیث در چند روز گذشته توسط رئیس جمهور امریکا شکل گرفت که با مخالفت شدید مسلمانان جهان روبرو است

امام جمعه موقت چرام در ادامه گفت:این حرکت باعث تاکیدی بر پایان بودن رژیم غاصب شده است.

این مسئول،افزود:مسلمانان عالم قدس را واحد میدانند و تقسیم کردن قدس به شرقی و غربی، فتنه ای جدید از سوی آمریکا و همدستشان است اما بدانند مسلمانان عالم تا آزادی کامل قدس جان خود را نثار میکنند که این امر نیز نشانه ی نابودی رژیم غاصب و کودک کش است.

حجت الاسلام فرهمند با اشاره به صلح امام حسن(ع) عنوان کرد:در بحث صلح امام حسن(ع) دلایل زیادی وجود دارد ولی برخی از این قضیه برای صلح با اشخاص خاص اشاره می کنند.

وی ادامه داد:باید درمقابل ظلم و ستم ایستادگی و مظلومان عالم یاری و کمک شوند.

امام جمعه موقت چرام گفت:کسی مخالف تعامل با دنیا و غرب نیست اما بر محور عدالت و دوطرفه بودن آن.

این مسئول اظهار کرد:ما در قضیه تعامل با غرب،چه چیزی بدست آوردیم؟طرفین برجام بدانند که برجام دوم را در خواب میبینند و سیر صعودی خواسته های ناحق طرفین برجام به جایی نمیرسد.

وی ادامه داد: برخی ها اشخاص مختلف را تندرو یا منتقد به ناحق میدانستند که اکنون خودشان علت انتقادات این افراد را فهمیدند

این مسئول تصریح کرد:باید در مورد مسکن مهر که حمله های زیادی توسط رئیس جمهور به این حوزه شد،از مردم باید سوال کرد چراکه همه ی دولت ها خدوم بوده و این نوع حمله،به دور از انصاف است.

وی در پایان  با اشاره به سخنان نوبخت درباره یارانه گفت:حذف 24میلیون نفر از حوزه یارانه به دور از انصاف بوده که این جمله قبل از انتخابات و بعداز انتخابات تفاوت بزرگی در گفتار است

ارتباط با امام جمعه