جمعه 1396/2/8 - 39 : 18
مشخصات امام جمعه
سید نورالله افشار
سید نورالله افشار
چرام
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
نباید دشمنی دشمنان را بخاطر انتخابات توجیه کرد/ابر برجام کجا باریده است که اثری ندارد؟
ارتباط با امام جمعه