دوشنبه 1396/11/2 - 24 : 15
مشخصات امام جمعه
سیدفرج‌الله پژمان
سیدفرج‌الله پژمان
سرفاریاب
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
براوردن حاجت بیمارموجب امرزش گناهان می شود.


امام جمعه سرفاریاب درخطبه های این هفته نمازجمعه بااشاره به ایه ۹سوره حجرمی فرماید:هماناماخودقرآن رانازل کردیم وقطعاماخودان رانگه می داریم.
حجت الاسلام سیدفرج الله پژمان؛ قران رایکی دیگرازمصادیق ذکردانست وعنوان کرد:قران یکی دیگرازمصادیق ذکراست که اعرازازذکروقران انسان رابه بدبختی می کشاند.
وی ادامه داد:خداوندعلاوه برقران رسول خدا(ص)رانیزبعنوان ذکرمعرفی کرده ودرروایات متعددی  نقل  شده است که اهل بیت (ع)هم مصادیق اهل ذکرمی باشند.
پژمان برطبق ایات قرانی نمازرامصادیق ذکرنام بردوافزود:درایه ۹سوره جمعه می فرماید:ای کسانیکه ایمان اوردیدهنگامی که برای نمازوروزجمعه اذان گفته می شودبه سوی ذکرخدابشتابید وخریدوفروش نکنید.
خطیب جمعه سرفاریاب باتبریک ولادت حضرت زینب(س)وروزپرستاروبهورزاظهارداشت:علت نام گذاری این روزپرستاری حضرت زینب (س)از حضرت زین العابدین (ع)ودیگربیماران ومصیبت زده گان اهل بیت است .
وی افزود:حضرت زینب (س)رسالت مهم نگهداری وتبلیغ ازنهضت حسینی رابه خوبی به انجام داد.
پژمان یکی ازوظایف مهم پرستاران براوردن نیازهای فوری بیماران دانست وعنوان کرد:دراسلام وپیشوایان معصوم به نیازهای فوری بیماران  سفارش  شده وبران تاکیددارند.

وی درمورداهمیت براوردن نیازهای بیماران نیز ادامه داد:پیامبرمی فرماید:براوردن حاجت بیمارموجب امرزش گناهان می شود.
امام جمعه به اشغال فرودگاه نظامی مهرابادبه دستوربختیاراشاره وافزود:بختیاربرای جلوگیری ازورودامام فرودگاه رااشغال کردوامام هم که شرط ورودخودبه کشورراخروجی شاه اعلام کرد.
پژمان بیان کرد:بافرارشاه در۲۶دی ماه امام خمینی (ره)تصمیم به بازگشت گرفتندامابابستن فرودگاه توسط بختیارمانع ازاین رجعت تاریخی شد.
وی ادامه داد:انتشارخبرعدم بازگشت امام  خمینی (ره)مردم راخشمگین وبه خیابانهاریخته وباتحصن وشعارهای کوبنده دولت راوادارکردندتااینکه در۱۲بهمن حضرت امام خمینی(ع)بیش از۱۵سال هجرت تبعیدوزندانی به میهن بازگشتند

اخبار
ارتباط با امام جمعه