چهارشنبه 1395/12/4 - 1 : 21
مشخصات امام جمعه
علی وحدانی فر
علی وحدانی فر
كبكيان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
امام جمعه کبگیان؛حرفهای نخ نماشده امثال آشتی ملی،حربه بی بصیرتهائیست که دیماه۸۸امنیت ملی واصل ولایت فقیه رانشانه رفته بودند
امام جمعه کبگیان؛حرفهای نخ نماشده امثال آشتی ملی،حربه بی بصیرتهائیست که دیماه۸۸امنیت ملی واصل ولایت فقیه رانشانه رفته بودند حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی وحدانی فردرخطبه های نمازعبادی سیاسی جمعه۲۹بهمن۱۳۹۵بخش کبگیان باتوصیه خود ونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه گفت؛انسانیکه درسراشیبی غضب وشهوت بدون خودباختگی نفسش،راسرکوب کندمتقی ورستگاراست امام جمعه کبگیان شناخت لفظی خدا،خواندن قران براساس رفع تکلیف،دوستی به ظاهرباپیامبرومخالفت بااهل بیتش راازعوامل استجابت نشدن دعادانست خطیب جمعه کبگیان باتاسی ازبیانات مقام معظم رهبری دردیداربامردم آذربائیجان(به مناسبت سالگردکشتار۱۹دیماه قم درسال۵۷بدست رژیم منحوس پهلوی)گفت؛حضوربابصیرت ملت یک بینش بزرگیست که خودجوش ونشات گرفته ازخون دادن پدران وفرزندانشان درزمان ستم شاهیست که امسال آبروی نظام شد ومسئولین،این حضورپرشوررابه حساب گلایه نداشتن آنهابه حساب مامسئولین ندانند،بلکه ملت ازتبعیض،بی اعتنایی به مشکلات،وکمکاری ما سخت گلایه مندند فضای کسور تبدیل به آماوروارقام دروغین وپوچ،شده است کارعملیاتی صورت نمی گیرد،مسئولان بگویندچهـاقدام وعملی کرده اند،مسئله بیکاری ورکودمهم است چقدرپدرومادرهابایددراین جامعه شرمنده باشندکه چندجوان تحصیل کرده دریک خانواده بیکارداشته باشند آخرسال اقتصادمقاومتی اقدام وعمل ومسئولین بایدنشان دهندبرای اقدام وعمل چه کرده اندنه ایکنه بگویندبایدچنین بکنیم این خطیب جمعه خطاب به مسولین گفت؛برجامیکه خودخسارت محض بودچطورازجنگ جلوگیری میکندکه غربیهابه شمامیگویداگربرجام نبودجنگ نطامی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده بود!.. دکتروحدانی فربااشاره به اینکه جنگ خیلی وقت است شروع شده گفت؛همین گزینه های به ظاهرنظامی،ماهیتش جنگ تحریم وساده لوحی خواص بی بصیرت درجامعه ماست بابصیرت وانقلابی بودن درسایه قناعت کردن ازخصایص طبیعت روحانیت است وی،گفت؛جنگ اصلاح طلبی واصول گرا،دیگرتمام شده وبرادران طلبه بدانندالان خط،قرمزنظام،انقلابی وغیره انقلابی بودن است که بایدمراقب بینش وحرکات انقلابی بودنتان دراین سنگرحساس باشید امام جمعه کبگیان درباره مسئله آشتی ملی گفت؛برخی بامطرح کردن آشتی ملی بایدبدانند،حرفهای نخ نماشده امثال آشتی ملی،حربه بی بصیرتهائیست که دیماه۸۸امنیت ملی واصل ولایت فقیه رانشانه رفته بودند،آنانکه روزعاشوراآمدندوجوانان ملت راباقصاوت قلب لخت کردندوکتک زدند باوقاحت تمام نامه بدون سلام به مقام معظم رهبری(اصل ولایت فقیه)نوشتندوانروزیکه باحمایت رسانه های خارجی،درعزای ابی عبدالله(ع)کف وسوت زدندو BBCفارسی،مصاحبه های کذائیه شان راپخش کردچرانیامدید آشتی ملی کنید ایشان گفت؛این حروف تاریخ مصرف شده بدردخودتان میخورد دردملت جوان۳۵ساله تحصیل کرده بیکارشان درخانه است،که ازترس جیب خالی جرات ازخانه بیرون آمدن راندارد لذابه فکرمشکلات ملت باشیدکه آشتی ملی وامثال این جمله بندیهای غلط برای ملت بابصیرت،دردی رادوانمیکند
اخبار
ارتباط با امام جمعه